Vindicat raakt status kwijt: geen beurzen meer

Studentenvereniging Een accreditatiecommissie oordeelt dat de cultuur binnen het Groningse studentencorps nog te weinig veranderd is.

Het Groningse studentencorps Vindicat atque Polit is zijn accreditatie dit studiejaar kwijt. Dat hebben de colleges van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen besloten na publicatie van een eindrapport van de Accreditatiecommissie Studentenorganisaties.

De vereniging is daardoor tot minstens 1 september 2019 niet welkom op officiële gelegenheden. Vindicatbestuurders verliezen ook hun recht op bestuursbeurzen. De in totaal negen bestuursleden konden aanspraak maken op ruim 33.000 euro ter compensatie van opgelopen studievertraging. „We hebben dit besluit vooral genomen vanwege het gebrek aan veranderingsbereidheid bij de vereniging”, zegt rector magnificus Elmer Sterken van de universiteit zegt in een verklaring.

De besturen van de universiteit en de hogeschool nemen hun besluit na het advies van de accreditatiecommissie. Die deed onderzoek nadat Vindicat in 2016 diverse keren in opspraak was gekomen. Zo werd dat jaar een aspirant-lid tijdens de kennismakingstijd het ziekenhuis in geslagen. Eind 2017 werd een lid van de vereniging veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor de mishandeling.

Uit het advies blijkt nu dat de maatregelen niet tot de gewenste cultuurveranderingen hebben geleid. De commissie erkent dat Vindicat stappen heeft gezet, maar „nog niet genoeg om te voldoen aan de standaarden zoals die door RUG, HG en Gemeente Groningen zijn opgesteld”.

Zo ontbreekt volgens de commissie onder meer de urgentie om het overmatig alcoholgebruik aan te pakken. Uit interne enquêtes blijkt dat „een aanzienlijk deel” van de Vindicatleden het klimaat binnen de vereniging als onveilig beschouwt. 34 procent van de respondenten vindt dat alcohol een te grote rol speelt binnen de vereniging. De commissie noemt de resultaten „schokkend”.

In september 2017 werd de uitbetaling van de bestuursbeurzen al opgeschort. Later werd dit definitief toen Vindicat een mishandeling bleek te hebben verzwegen. Het incident had conform afspraken gemeld moeten worden aan de instellingen.

Het is volgens voorzitter Matthijs Kneepkens van de Landelijke Kamer van Verenigingen, die 47 studentenverenigingen vertegenwoordigt, de eerste keer dat een studentenvereniging haar accreditatie kwijtraakt. „De verenigingen staan midden in de maatschappij. Die verandert en de verenigingen veranderen mee. In Groningen is zo’n omslag gaande, maar volgens de onderwijsinstellingen is dat nog niet voldoende.”

Onlangs meldde NRC dat de Leidse studentenvereniging Minerva haar verenigingscultuur drastisch wijzigt nadat excessen met drank, drugs en fysiek geweld aan het licht waren gekomen.

Volgens de universiteit en hogeschool kan Vindicat voor ‘heraccredatie’ in aanmerking komen als „de gewenste cultuurverandering” wel voldoende op gang is gekomen.