Opinie

Hulp

Mijn nagenoeg blinde buurvrouw werd dagelijks geholpen door een thuiszorgmedewerkster. Zij was altijd blij als dat een bekende was, maar soms kwam er natuurlijk ook wel eens een ‘nieuwe’. Dat was blijkbaar gebeurd en de volgende dag vroeg ze aan de medewerkster: „Hoe heette die dame die hier gisteren was – ze had grote handen en ik heb haar naam niet kunnen verstaan.” Antwoord van de thuiszorgmedewerkster : „Dat was Willem-Jan”.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl