Een noodlottige fitness-sit-up

Deze rubriek belicht elke week kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Deze week civiel recht wie moet de schade betalen?

Illustratief beeld van een buitenfitnessbankje. Dit is niet het betreffende apparaat uit het artikel.
Illustratief beeld van een buitenfitnessbankje. Dit is niet het betreffende apparaat uit het artikel. Foto Micha Klootwijk/iStockphoto

Is het mogelijk van een publiek sit-upbankje te vallen en dan je nek te breken? Het overkwam een jogger rond de Oosterplas in Den Bosch. Z’n linkervoet schoot van de steun waardoor hij schuin zijwaarts achterover schoot en de grond raakte. Gevolg: complete dwarslaesie.

De jogger meent dat de gemeente onrechtmatig handelde, nalatig was en zich niet aan diverse wettelijke normen hield. Zo was er geen gebruiksaanwijzing, noch een waarschuwing tegen evenwicht verliezen. Veiligheidsmaatregelen ontbraken, zoals voetriempjes en andere ondersteuning op het zitje. De gemeente vindt de toedracht onduidelijk en meent dat het toestel voldeed. Een waarschuwing tegen vallen ‘ook bij nat weer’ kan niet worden verlangd.

De rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat het ontbreken van een handleiding of een waarschuwing niet relevant is. De man zou z’n sit-ups ook niet anders hebben uitgevoerd als die waarschuwing er wel had gehangen. Ook voldoet het apparaat aan de normen. Van de geëiste riempjes en ondersteuningis niet duidelijk of die nu voor de veiligheid zijn of het comfort. Een ‘publiek’ fitnessapparaat moet ‘hufterproof’ zijn en mag dus eenvoudiger zijn. De gemeente is niet aansprakelijk. De rechtbank vindt het een zeldzaam ongeval, ontstaan door toeval. De jogger verliest en moet 1.700 euro betalen voor kosten van de gemeente.

www.rechtspraak.nl:ECLI:NL:RBOBR:2018:4414