Brieven

Brieven 3/10/2018

Reactie Youp (2)

Deze akela is onschuldig

Met plezier lees ik iedere week de column van Youp en meestal moet ik erom lachen. Ook deze week over Een knietje. Hij schrijft ondermeer dat hij door een akela in Nijkerk tijdens een kamp gebrandmerkt is. Ik weet zeker dat dit echt nooit gebeurd is, ik was namelijk die akela. Maar goed, een leuk verhaal en ik moest er smakelijk om lachen!

Zorgkosten

Huis ‘opeten’ moet wel

In haar column van 28/9 (Door de ‘bedroom tax’ schoot UKIP omhoog) laat Caroline de Gruyter zien dat de groei van populistische partijen niet alleen komt door de immigratieproblemen. Deze groei komt vooral van mensen die de afgelopen jaren hard door de bezuinigingen zijn geraakt. Deze mensen zijn het vertrouwen verloren in de staat en politici. Het sociaal contract, dat de samenleving in Nederland bijeen houdt, gaat uit van solidariteit tussen vermogende mensen en mensen met geen geld. Daarmee financieren wij de verzorgingsstaat. Des te pijnlijker dat in de NRC van 21/9 vermogende mensen wordt geadviseerd, hun vermogen tijdig weg te sluizen, nog voor opname in een zorginstelling (Huis opeten? Zo voorkom je dat). Zo hoeven vermogenden geen eigen bijdrage te leveren aan de hoge zorgkosten. Duidelijk is dat als iedereen dit advies opvolgt, de zorg nog onbetaalbaarder wordt. Hierdoor is verdere afbraak van de verzorgingsstaat en het sociaal contract onvermijdelijk. Is NRC daar een voorstander van?

Reactie Dijkhoff

Straf lid VVD zwaarder

De VVD, in de persoon van fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, stelt voor criminele acties die begaan worden in bepaalde probleemwijken twee keer zo hard te bestraffen. Juristen zullen daar korte metten mee maken: voor de wet is tenslotte iedereen gelijk. Maar wat interessant is, is het kader waarin dit idee past: verheffing van deze wijken. Ik concludeer dat Dijkhoff denkt dat harder straffen de criminaliteitscijfers zal doen dalen in die buurten, omdat de bewoners dan wel twee keer zullen nadenken voor ze in de fout gaan. Nu is bekend dat ons gedrag te maken heeft met de cultuur waarin wij opgroeien. De verbindingen in onze hersenen liggen niet vast vanaf onze geboorte. Ze zijn niet ‘diep in ons DNA’ vastgelegd, zoals Dijkhoffs partijgenoot minister Blok meent. Maar gelukkig zitten onze hersenen zo in elkaar, dat wij onze ideeën en gedrag kunnen corrigeren. Dat betekent dat wij allemaal op gelijke wijze verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor onze daden. Tenzij we uiteraard ontoerekeningsvatbaar worden verklaard door ernstige (psychiatrische) gedragsstoornissen. Dat corrigeren van een eventuele negatieve cultuurinvloed wordt niet geholpen door de onrechtvaardigheid van hogere straffen. Misschien spreekt de heer Dijkhoff de volgende vergelijking aan: er is een partij, de VVD, waar beduidend vaker integriteitsschendingen plaatsvinden dan in andere partijen. Wanneer we zijn redenering volgen zouden VVD leden in zo’n geval zwaarder gestraft moeten worden dan leden van andere partijen.

Correcties/aanvullingen

Silvia Avallone

In We omhelzen hem, we moeten wel (28/9, p. C9), over de nieuwe roman van Silvia Avallone, staat dat haar debuut Staal zich afspeelt aan de kust voor Napels. Dat moet zijn: aan de kust voor Toscane.