Vindicat is accreditatie voorlopig kwijt

Volgens een accreditatiecommissie is er nog onvoldoende sprake van een cultuurverandering binnen het omstreden Groningse studentencorps.

Studentenvereniging Vindicat in Groningen.
Studentenvereniging Vindicat in Groningen. Foto Siese Veenstra/ANP

Het Groningse studentencorps Vindicat is zijn accreditatie dit studiejaar in ieder geval kwijt. Dat blijkt maandag uit het eindrapport van de accreditatiecommissie Studentenorganisaties van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool Groningen.

De vereniging is daardoor tot minstens 1 september 2019 niet welkom op officiële gelegenheden. Vindicatbestuurders verliezen ook hun recht op bestuursbeurzen. De in totaal negen bestuursleden konden aanspraak maken op ruim 33.000 euro ter compensatie van opgelopen studievertraging. Rector magnificus Elmer Sterken van de Groningse universiteit zegt in de verklaring:

“We hebben dit besluit vooral genomen vanwege het gebrek aan veranderingsbereidheid bij de vereniging. Die moet er echt komen willen we een gezonde en veilige studentengemeenschap in Groningen bewerkstelligen.”

De besturen van de universiteit en de hogeschool nemen hun besluit na advies van de accreditatiecommissie. De commissie deed onderzoek en stelde verbeterpunten vast nadat Vindicat in 2016 meerdere keren in opspraak was gekomen. Zo werd dat jaar een aspirant-lid tijdens de kennismakingstijd het ziekenhuis in geslagen. Eind 2017 werd een lid van de Vindicat veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor de mishandeling.

Lees ook: ‘Bijdehante’ Rogier moest gestraft worden

‘Geen cultuurverandering’

Uit het advies - gebaseerd op “kritische zelfreflectie” van Vindicat zelf - blijkt nu dat de getroffen maatregelen niet tot de gewenste cultuurveranderingen hebben geleid. De commissie erkent dat Vindicat stappen gezet heeft, maar “nog niet genoeg om te voldoen aan de standaarden zoals die door RUG, HG en Gemeente Groningen zijn opgesteld”.

Zo ontbreekt volgens de commissie onder meer de urgentie om het overmatig alcoholgebruik binnen het corps aan te pakken. Uit interne enquêtes blijkt dat “een aanzienlijk deel” van de Vindicatleden het klimaat binnen de vereniging als onveilig beschouwt. 34 procent van de respondenten vindt dat alcohol een te grote rol speelt binnen de vereniging. De accreditatiecommissie noemt de resultaten van de ledenraadpleging “schokkend”.

In september 2017 werd de uitbetaling van de bestuursbeurzen al opgeschort. Later werd dit besluit definitief toen Vindicat een mishandeling bleek verzwegen te hebben. Het incident had conform afspraken wel gemeld moeten worden aan de onderwijsinstellingen. De accreditatiecommissie constateert hierin ook onvoldoende transparantie. “Bij incidenten worden nog steeds de regels van het interne rechtssysteem aangehouden in plaats van de overeengekomen accreditatiestandaarden.”

Eerste keer

Het is volgens Matthijs Kneepkens, voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen, de landelijke vertegenwoordiging van 47 Nederlandse studentenverenigingen, de eerste keer dat onderwijsinstellingen de accreditatie van een studentenvereniging intrekken. Kneepkens: “De verenigingen staan midden in de maatschappij. Die verandert en de verenigingen veranderen mee. In Groningen is zo’n omslag gaande, maar volgens de onderwijsinstellingen is dat nog niet voldoende.”

Kneepkens noemt het intrekken van de accreditatie erg vervelend, maar ziet het niet somber in. “We gaan ervan uit dat we volgend jaar een ander verhaal kunnen vertellen en dat de goede initiatieven die dit jaar zijn opgezet, voltooid zullen zijn.” Die hoop spreken de besturen van de hogeschool en universiteit in Groningen ook uit. Zij verbreken de relatie met Vindicat niet. “De Colleges van Bestuur zien graag dat Vindicat de ingeslagen weg naar de gewenste cultuurverandering met voldoende urgentiebesef oppakt.”

“De bal ligt nadrukkelijk bij Vindicat”, schrijven de instellingen in de gezamenlijke verklaring. “Wanneer zij van mening zijn dat de gewenste cultuurverandering wel voldoende op gang is gekomen, kunnen zij in aanmerking komen voor een heraccreditatie.”