Opinie

Rechtspraak

Aan mijn collega-rechters: bepaal uw vonnis pas na de zitting

Foto Lex van Lieshout / ANP

In mijn tijd als strafrechter te Arnhem werden de zaken verdeeld onder de drie leden van de strafkamer. Ieder lid was voorzitter in de hem toebedeelde zaken. Deze voorzitter ontving zijn portie drie weken voor de zitting en maakte van het dossier een samenvatting, zodat andere leden het niet meer hoefden te bestuderen. Die waren immers druk met het maken van samenvattingen in de zaken die zij zouden voorzitten. In de meeste gevallen nam de voorzitter ook vast een voorschot op de beoordeling van de bewijsmiddelen en de verweren. De zitting vond plaats aan de hand van die samenvatting, checklist genoemd. Ter zitting werd wel eens geklaagd dat de voorzitter zijn standpunt al had bepaald. En vaak was dat dus eigenlijk ook zo. Ook de rechters die de checklist hadden gelezen.

Ik heb mij daar altijd tegen verzet en voerde voor mezelf een variant in. De griffier maakte op mijn aanwijzing een kopie van relevante onderdelen van het dossier zonder nadere inhoudelijke beoordeling. Veel collega’s waren daar niet over te spreken. Oncollegiaal. Toch meen ik dat mijn variant zuiverder is. Voor de zitting wordt dan niet over de zaak gesproken, de rechters kennen elkaars standpunt niet en vormen pas een oordeel nadat de behandeling ter zitting heeft plaatsgevonden. Dat voorkomt rechterlijke dwalingen.