Opinie

Veilig

Op weg naar mijn huis aan Mitchell Place in New York valt me een politieagente op die een selfie probeert te maken bij een straatnaambord. Ze legt uit dat haar achternaam Mitchell is; het staat op het plaatje op haar borst. Ik help haar door een foto te maken, waarop haar naam en de straatnaam samen te zien zijn en zet met haar toestemming de foto ook op Twitter, met de tekst: „Thanks for keeping us safe”. De NYPD tweet terug: „Well we do aim for absolute attention to detail in security planning. You should see the number of officers we have on Smith Street.”

Ikjes (max 120 woorden) via ik@nrc.nl