Opinie

Minder regels

Banken hebben de schijn al 10 jaar tegen

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

Als we willen dat banken hun cultuur veranderen, moeten regels meer aansturen op zelfreflectie in plaats van afvinken, betoogde Henk Arnold Sijnja, financieel adviseur Baker McKenzie, op deze opiniepagina. (Vinkjesmentaliteit afdwingen bij banken is dom, 21/09). Meer regelgeving voor banken zou de kans op ongelukken volgens hem alleen maar verhogen. Ook zou de kloof tussen de financiële sector en de samenleving er nog groter door worden.

Zijn alternatief? Een op principes gebaseerde aanpak. Een aanpak die de laatste jaren door de nodige governance codes en risicorichtlijnen is omarmd.

Intrigerend: de wetgever koos zo’n principe-aanpak ook voor ING. Dit staat in het feitenrelaas van het OM over het witwasschandaal. Gegeven de schikking van 775 miljoen euro kan worden geconcludeerd dat een op principes gebaseerde risicobenadering bij ING gefaald heeft. Is dit verrassend? Zoals de naam aangeeft: een principe-benadering vereist principes, inclusief naleving ervan in de dagelijkse praktijk. En daar ontbreekt het aan. In de financiële sector zou het leidende principe een maatschappelijk aanvaardbare balans tussen commercie en de publieke functie moeten worden. Ook al betreft het commerciële instellingen. De grote vraag hierbij: zijn financiële instellingen intelligent genoeg om dit op eigen kracht te doen? Zonder het keurslijf van (nog meer) regels? Ze hebben de schijn al tien jaar tegen.


Adviseur risicoleiderschap, Breda