Subsidie nodig voor windpark op zee

Duurzame energie Windparken op zee kunnen voorlopig niet zonder subsidie, zegt de Algemene Rekenkamer. Eerder zei minister Wiebes van wel.

De Algemene Rekenkamer vindt het onterecht dat minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) windparken op zee betitelt met ‘subsidieloos’. Nederland zal tot 2030 9 à 10 miljard euro moeten betalen om de windparken op zee aan te sluiten, schrijft de Rekenkamer donderdag in een rapport over windenergie.

Minister Wiebes kondigde dit jaar een wereldprimeur aan bij de ontwikkeling van de windparken. Het park Hollandse Kust Zuid (HKZ) I/II, op te leveren in 2022, wordt aangelegd zonder dat de exploitant, energiebedrijf Vattenfall, overheidssubsidie ontvangt. Andere windparken op zee, in Nederland en daarbuiten, ontvangen subsidie voor elk geleverd kilowattuur.

Maar dat betekent niet dat HKZ I/II „zonder overheidssubsidie” wordt gebouwd, zoals Wiebes in maart aan de Tweede Kamer schreef, zegt de Algemene Rekenkamer. Staatsbedrijf Tennet, de beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet, ontvangt immers 4 miljard euro overheidssteun om windparken op zee aan te sluiten op het elektriciteitsnet.

Die conclusie van de Algemene Rekenkamer kan geen verrassing zijn: voormalig minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) had de Tweede Kamer al in 2015 gemeld dat het 4 miljard euro kost om de infrastructuur aan te leggen voor de vijf grote windparken die tot 2023 op de Nederlandse Noordzee worden gebouwd. Windpark HKZ I/II, dat ter hoogte van Haarlem en Leiden komt te liggen, is een van die vijf parken. De 4 miljard euro die Tennet krijgt voor de netaansluitingen wordt betaald uit de subsidiepot voor duurzame energie.

De Algemene Rekenkamer waarschuwt echter dat dit budget mogelijk onvoldoende is, bijvoorbeeld als de aanlegkosten tegenvallen of als Tennet schadevergoedingen moet betalen voor te late aanleg. Zulke meerkosten moeten betaald worden uit de nettarieven die burgers en bedrijven moeten betalen.

Tussen 2023 en 2030 worden in het Nederlandse deel van de Noordzee nog meer windparken aangelegd, verder uit de kust. De netaansluitingen ervan gaan naar schatting 5 à 6 miljard kosten.