Mogelijk meer geld nodig voor zij-instromers onderwijs

De subsidie voor zij-instromers in het basisonderwijs zou bijna op zijn. De maatregel is zo populair dat aanvragen van scholen nu al niet in behandeling worden genomen.

Foto Koen Suyk / ANP

Er is mogelijk meer geld nodig voor zij-instromers in het onderwijs. De 3,2 miljoen subsidie die beschikbaar was gesteld voor zij-instromers is bijna op, meldt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aan dagblad Trouw. Het ministerie van Onderwijs bevestigt dat er veel interesse is in de subsidie, maar wil niet zeggen hoeveel geld er nog over is.

Afgelopen maand werd de subsidieaanvraag van scholenstichting Het Sticht uit Zeist niet in behandeling genomen door de populariteit van de subsidieregeling. Volgens een woordvoerder van minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, CU) kijkt het ministerie half oktober naar de stand van de subsidiepot. Dan wordt ook besloten of er meer geld nodig is. “Het is goed dat veel mensen interesse hebben om als zij-instromer in het onderwijs te gaan werken. Die kunnen we ook goed gebruiken in het onderwijs.”

Lees ook: Overleg basisonderwijs niet langer gezamenlijk front

Lerarentekort

Schoolbesturen ontvangen 20.000 euro per zij-instromer voor de kosten van het geschiktheidsonderzoek, scholing, begeleiding, studieverlof en het bekwaamheidsonderzoek. Voor dit jaar was er 3,2 miljoen euro beschikbaar voor het basisonderwijs (omgerekend 160 subsidies), 3,9 miljoen voor het voortgezet onderwijs en 4,3 miljoen voor het mbo. De regeling is zo populair dat het geld voor het mbo nu al op zou zijn en voor het basisonderwijs dreigt de subsidiepot nu ook leeg te raken.

Het geld is bedoeld om het oplopende lerarentekort terug te dringen. Bonden en schoolbesturen waarschuwen al langere tijd dat door het tekort aan leerkrachten de kwaliteit van het onderwijs niet meer gegarandeerd kan worden. Nu al worden klassen regelmatig naar huis gestuurd omdat er geen docenten zijn. Ook zijn er veel klachten over het aantal onbevoegde leraren dat voor de klas staat.