Opinie

GGZ (1)

Stuur mensen die lijden niet het bos in

Foto iStock

Het is een rituele dans geworden: psychiaters die hameren op het verschil tussen levensproblemen en échte ziektes (We verwachten te veel van psychologen, en van het leven, 21/09). Helaas een arbitraire en weinig behulpzame indeling. De toegang tot de geestelijke gezondheidszorg kan en moet juist beter: tweederde van de mensen met een psychische aandoening krijgt nu geen zorg. Hun klachten worden vaak ernstiger of chronisch. Dit capaciteitsprobleem kan worden aangepakt door inzet van meer effectieve behandelingen én investeringen. Momenteel gaat slechts 7 procent van het zorgbudget naar de ggz, terwijl bijna 20 procent van de Nederlanders psychische problemen heeft. Elke euro die wordt geïnvesteerd betaalt zich dubbel uit (bijvoorbeeld wegens minder ziekteverzuim). Psychiater Damiaan Denys spant in zijn interview met deze krant dus het paard achter de wagen door mensen met psychische problemen (letterlijk) het bos in te sturen. („Ze zouden hun eigen weerbaarheid moeten vergroten. Dat doe je door in de bossen te lopen...”) Neem een voorbeeld aan de tandarts: waar mensen vroeger pas kwamen als hun gebit was weggerot, worden zij nu geholpen hun gebit gezond te houden.


Voorzitter Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapieën (VGCt).
Directeur VGCt