28 september 2018

Foto Win McNamee/Reuters

Christine Blasey Ford legt de eed af voordat zij wordt gehoord in de benoemingsprocedure van Brett Kavanaugh tot opperrechter in de Verenigde Staten. Blasey Ford beschuldigt Brett Kavanaugh van seksueel wangedrag. Foto Win McNamee/Reuters