Eensgezindheid tussen coalitiepartijen ver te zoeken

De Haagse Stemming Vandaag hoort de Kamer experts over steun aan Syrische rebellen. Schrijf je in om deze politieke nieuwsbrief per mail te ontvangen.

Coalitiepartijen lijken het bijna nergens over eens te worden. De senaat wordt misschien een klein beetje strenger voor zichzelf. En de ChristenUnie heeft een partijlid dat dreigt te worden uitgezet naar Armenië.

COALITIEFITTIE I & II: Deze week was er al onenigheid over de rechtsbijstandbezuiniging van Sander Dekker (Rechtsbescherming). Vandaag is het zoeken naar zaken waar de vier coalitiepartijen het wél over eens zijn (oké, eentje dan: het partnerverlof na de geboorte van een kind wordt uitgebreid naar vijf dagen). Er blijkt geen eensgezindheid over het zo gezamenlijk ingestoken plannetje om scheefwoners uit hun sociale huurhuis te duwen, bijvoorbeeld over de hoogte van het inkomen waarbij de huur met honderden euro’s verhoogd zou mogen worden. Oppositiepartijen zijn in ieder geval fel tegen. En woonminister Kajsa Ollongren is nog niet overtuigd. Zonder nieuw sociaal huurakkoord, waarover de onderhandelingen vorige week klapten, is de voorgestelde maatregel sowieso lastig door te voeren.

Coalitiefittie III: Dan het voornemen van Ferd Grapperhaus (Justitie, CDA) om van legale wapenbezitters, zoals jagers, de religie en etnische afkomst te registreren. Hij stuurde dit plan eind juni naar de Kamer, maar die is er nu kritisch over (evenals ambtenaren en de Raad van State). D66 en Grapperhaus’ eigen CDA hebben grote bezwaren, schrijft de Volkskrant. “Wij doen niet aan discriminatie en etnisch profileren, dus deze bijzondere persoonsgegevens moeten uit het wetsvoorstel”, zegt Monica den Boer (D66). Chris van Dam (CDA): “Ik kan me geen situatie voorstellen die rechtvaardigt dat dit zo in de wet wordt opgenomen.”

Coalitiefittie IV: Vannacht beantwoordde Stef Blok, vanuit New York, de 382 Kamervragen over de Nederlandse steun aan Syrische rebellen. Net op tijd voor de hoorzitting met deskundigen die de Kamer er vanmiddag om 14.00 uur over houdt. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken was er goed toezicht bij welke groeperingen de non lethal assistance (zoals pickup-trucks en uniformen) terechtkwam, maar achteraf bezien zou “nog strakkere monitoring op zijn plaats zijn geweest”. Trouw en Nieuwsuur onthulden gisteren dat de Nederlandse regering tot in detail op de hoogte zou zijn geweest van de misdaden van de Syrische rebellenclub Jabhat al-Shamiya. Hoewel vanuit de coalitie geprobeerd wordt om de schuld op Bloks voorganger Bert Koenders (PvdA) te schuiven, vliegen CDA-Kamerleden en de VVD-minister elkaar bijna letterlijk naar de strot.

Coalitiefittie V: Eerder deze maand prees staatssecretaris Paul Blokhuis (Zorg, ChristenUnie) Siriz nog omdat ze zo goed met anderen samenwerken in het tegengaan van abortussen. Maar een Kamermeerderheid, inclusief VVD en D66, wil de subsidie van 1,7 miljoen euro aan die organisatie juist stopzetten, blijkt uit een rondgang van EenVandaag. De stichting is gelieerd aan de streng christelijke Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind. Uit chatgesprekken zou blijken dat hulpverleners sturende en foutieve informatie aan zwangere vrouwen zouden geven om ze te bewegen om van abortus af te zien. “Het lijkt erop dat Siriz sturend advies geeft”, zegt ook Pia Dijkstra (D66). “Ik krijg sterk de indruk dat de informatie die Siriz op dit moment verstrekt aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn, niet neutraal is. Daarin past dan geen rol meer van de overheid”, aldus Ockje Tellegen (VVD).

Coalitiefittie VI & VII: Eric Wiebes’ (EZ, VVD) uitwerking van de afspraken aan de ‘klimaattafels’ loopt vertraging op door kift tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Partijen zouden het oneens zijn over de subsidie van elektrische auto’s en belasting van aardgas. En dan is de VVD ook nog ontevreden over de campagne rond de nieuwe donorwet van de eigen minister Bruno Bruins.

SENAATSOPHEF: Dat onderzoek dat de senaat ging doen? Dat kwam er niet. Het tegen het licht houden van de eigen integriteitsregels naar aanleiding van de affaire-Duthler, blijkt voorlopig weinig meer dan een inventarisatie en binnenkort - voor het eerst - een goed gesprek tussen fractievoorzitters. En dat terwijl de Eerste Kamer in 2014 nog afsprak regelmatig over (de schijn van) belangenverstrengeling te spreken. De meeste senatoren houden vol dat Duthler niets verkeerds heeft gedaan door een ministerie te adviseren over een wet waar ze later zelf een doorslaggevende stem in had, maar zij zien ook in dat Eerste Kamerleden opener over en strenger voor zichzelf moeten zijn. Om te beginnen door de bestaande regels écht na te leven. Volgens politiek columnist Tom-Jan Meeus is wat Duthler deed hetzelfde als wanneer een senator nu het kabinet zou adviseren over de dividendbelasting. “Als een instituut, door de politisering toch al uitgehold, zover achterloopt bij de publieke moraal, moet misschien de oude vraag terugkeren: opheffen?”

JONGERENOPHEF: Ophef? Die moeten wij ook kunnen creëren, zullen ze bij de JOVD gedacht hebben. De jongerenclub van de VVD nodigde de veroordeelde Edwin Wagensveld van Pegida uit als “spannende spreker” voor het najaarscongres over diversiteit. De naam van de varkensmutsdragende voorman van ‘de Patriottische Europeanen tegen de islamisering van het Avondland’ inmiddels van de aankondiging verdwenen.

QUOTE VAN DE DAG:

“Wacht, ik krijg net een e-mail … Of ik me voor de ChristenUnie kandidaat wil stellen voor de Provinciale Statenverkiezingen, volgend jaar.”

Tijdens een interview met het Nederlands Dagblad krijgt de 20-jarige econometriestudente Hayarpi een bericht van haar partij, terwijl zij deze week met haar ouders, zusje en broertje dreigt te worden uitgezet naar Armenië.