Betaald kraamverlof partners van twee naar vijf dagen

Vaders of tweede moeders die fulltime werken krijgen in de toekomst bovendien vijf weken aanvullend geboorteverlof, tegen 70 procent van hun loon.

Een vader haalt zijn kind op bij een basisschool in Amsterdam.
Een vader haalt zijn kind op bij een basisschool in Amsterdam. Foto Ilvy Njiokiktjien/ANP

Het partnerverlof na de geboorte van een baby wordt vanaf 1 januari 2019 uitgebreid naar vijf dagen, op basis van een voltijdsbaan. Anderhalf jaar later, op 1 juli 2020, hebben partners recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof, tegen 70 procent van hun loon. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het kabinetsvoorstel uit het regeerakkoord dat is uitgewerkt door minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66).

Vaders (of tweede moeders) hebben op dit moment nog recht op twee dagen betaald verlof en drie dagen onbetaald verlof. De nieuwe maatregel is bedoeld om vaders meer betrokken te laten raken bij de zorg voor hun kinderen en om de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Lees ook: Vijf vragen over het nieuwe partnerverlof, die is vastgelegd in de Wet Invoering extra geboorteverlof (WIEG).

Zorgtaken verdelen

Het kabinet verwacht dat werk- en zorgtaken eerlijker worden verdeeld als beide ouders langer thuis kunnen zijn. Voor de moeder is het bovendien prettig dat haar partner na de geboorte kan bijdragen aan de zorg voor de baby. Nu is het nog vaak zo dat moeders na de geboorte van een kind minder gaan werken door zwangerschaps- en geboorteverlof, wat een negatieve invloed kan hebben op hun carrière.

Voor veel Nederlandse vaders is een geboorte juist reden om meer te gaan werken als kostwinner. Toch willen de meeste van hen (60 procent) graag meer bijdragen aan de zorg voor hun kind, bleek eerder uit onderzoek van Motivaction en Women Inc.

Meer landen

In andere Europese landen, waaronder Duitsland, Portugal en de Scandinavische landen, werd eerder een uitgebreid betaald verlof voor partners geïntroduceerd. Zo heeft elk ouderpaar in Zweden recht op 480 dagen betaald ouderschaps​verlof. De afgelopen tijd kozen ook verschillende bedrijven, waaronder ING en Microsoft voor het op eigen initiatief invoeren van betaald ouderschapsverlof.