Kabinet wil religie, politieke lijn en/of ras van wapenbezitters registreren

wetswijziging

Het kabinet wil dat de politie het ras of de etnische afkomst van wapenbezitters gaat registreren. Ook moeten voortaan het geloof of andere levensbeschouwelijke en politieke opvattingen vastgelegd worden wanneer iemand een wapenvergunning aanvraagt of verlengt.

Deze wijziging van de Wet wapens en munitie zou noodzakelijk zijn om aan Europese richtlijnen te voldoen. De nieuwe wet moet de traceerbaarheid van wapens binnen de EU verbeteren. Daartoe worden scherpere eisen aan de registratie gesteld.

Het voorstel stuit op weerstand van de Raad van State en privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Ook een belangrijk deel van de Tweede Kamer is kritisch. „Wij horen graag van de minister hoe hij dit precies voor zich ziet”, zegt Chris van Dam, Kamerlid van het CDA. „Wil hij dan dat mensen een wapen wordt geweigerd op basis van geloofsovertuiging?” Volgens Monica den Boer, Kamerlid van D66, gaat de wet „over een privacygrens”.

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie meent dat de wet „een discriminerende en stigmatiserende werking kan hebben”.

De politie is verantwoordelijk voor het verlenen of verlengen van een wapenvergunning. Jaarlijks verstrekt de politie ongeveer 70.000 vergunningen voor meer dan 200.000 vuurwapens.

De Europese richtlijnen zijn aangescherpt naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Parijs in 2015. Daar werd geschoten met wapens die geregistreerd stonden als gedeactiveerd, maar opnieuw gebruiksklaar waren gemaakt. (NRC)