Foto iStock

‘Geef inspecteurs meer tijd voor controle op alcohol’

Wim van Dalen De Drank- en horecawet moet worden aangepast om beter te kunnen controleren op ‘doortappen’ aan minderjarigen, vindt de directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP.

De boodschap van de rechter is duidelijk: het schenken van alcohol aan minderjarigen kan écht niet.

Rechtbank Limburg acht een jongerenvereniging in Guttecoven verantwoordelijk voor de dood van een 15-jarige jongen, zo werd dinsdag bekend. De jongen dronk op een avond in 2016 vijf halve liters bier in het verenigingsgebouw, verliet het pand alleen en wandelde op weg naar huis de snelweg op. Daar hij werd aangereden met de dood tot gevolg.

De rechter veroordeelt de vereniging tot een geldboete van 8.500 euro, onder meer voor het „dronken maken” van de jongen. Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, noemt de uitspraak „zeldzaam”.

Wat maakt de uitspraak bijzonder?

Wim van Dalen: „De rechter beroept zich niet alleen op de Drank- en horecawet, maar ook op het Wetboek van Strafrecht. Dat gebeurt zelden. Artikel 252 verbiedt het blijven tappen van drank aan dronken klanten. En het verbiedt ook het dronken maken van kinderen onder de zestien.

„Die overtredingen worden bijna nooit op die manier beboet, ook al is er genoeg reden voor. Kijk alleen naar de slechte scores van sportkantines, waar veel jongeren komen: om en nabij de 80 procent schenkt drank aan minderjarigen, blijkt uit dit jaar verschenen onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.”

Lees ook een reportage over een controle bij cafés door acteurs

Waarom blijft een beroep op het Wetboek van Strafrecht meestal achterwege?

„Inspecteurs van de gemeenten handhaven puur de Drank- en horecawet. Zij kunnen bij het schenken aan een minderjarige een boete opleggen van 1.360 euro. Het blijven doortappen is in de Drank- en Horecawet geen expliciet verbod – laat staan het doortappen aan een kind onder de zestien.”

Waarom is het schenken aan kinderen zo gangbaar in sportkantines en bij verenigingen?

„De alcohol-omzet is belangrijk voor die verenigingen. Ze zijn bovendien afhankelijk van vrijwilligers, die vaak geen ervaring hebben met achter de bar staan en tappen. Het verloop onder vrijwilligers is bovendien groot. En er is een cultuur van ons-kent-ons. Zo van: we weten wel hoe oud die jongen is, dus we hoeven zijn leeftijd niet te checken.”

Geeft de uitspraak van de rechter aanzet tot strengere handhaving?

„Dat vraag ik me af. De rechter beroept zich denk ik op het Wetboek van Strafrecht omdat het schenken van alcohol in dit geval leidde tot een dramatische dood. Maar het patroon bij handhaving en vervolging is normaal gesproken anders. Inspecteurs controleren de naleving van de Drank- en horecawet, en dat geschiedt lang niet altijd consequent.

„Dan maakt een inspecteur een boeterapport op en stuurt dat naar de gemeente, maar die stelt niet zelden alsnog voor om eerst nog eens te praten met de betreffende sportkantine. Of, dat hoor ik ook geregeld: boeterapporten verdwijnen in een la. Gemeenten en horeca kennen elkaar, en zijn – vooral in kleinere plaatsen – bij bijvoorbeeld lokale evenementen van elkaar afhankelijk.”

Hoe moet dit beter?

„Consequenter beboeten is nodig. Gemeenten moeten inspecteurs , meer tijd geven om alcoholverkopers te controleren. Horeca-ondernemers hebben het drommels goed door als hun gemeente consequent optreedt bij het schenken aan minderjarigen. En de Drank- en horecawet moet worden aangepast. Artikel 252 uit het Wetboek van Strafrecht moet worden toegevoegd aan de gereedschapskist van de gemeentelijke inspecteur. Zodat zij kunnen controleren op doortappen aan minderjarigen.

„De boete voor het overtreden van artikel 252 is ruim 8.000 euro. Dat is ruim zes keer zo hoog als voor het overtreden van de Drank- en horecawet. Met die wet in de hand nemen alcoholverkopers de inspecteurs waarschijnlijk een tikkeltje serieuzer.”

En hoe overleeft dan de sportkantine?

„Tja, dat is een uitdaging voor de gemeente en de sportkantine. Dat is makkelijk gezegd, maar het is wel zo. Wie alcohol wil schenken, moet verantwoordelijkheid nemen.”