In beeld

Ebolabestrijding: gaspakken in Noordoost-Congo

In de Democratische Republiek Congo woedt een nieuwe ebola-uitbraak, ditmaal in het noordoosten van het land. Deze epidemie werd in augustus geconstateerd in het dorpje Mangina in de provincie Noord-Kivu, Inmiddels zijn ook gevallen bekend in Beni. Om de ziekte te bestrijden worden zoveel mogelijk mensen gevaccineerd en geïnformeerd. Het meest in het oog springen de medische hulpverleners die in hun beschermende pakken patiënten bijstaan. Dat blijft een bevreemdend beeld, getuigen ook deze foto's die fotograaf John Wessels maakte in en rondom een van de speciale behandelcentra bij Beni. Hij was daar enkele weken nadat de uitbraak officieel bekend was gemaakt.
Hulpverleners dragen beschermende kleding als zij in de behandelcentra voor ebolapatiënten werken. Dit centrum, in de stad Beni, wordt geleid door de organisatie Alliance for International Medical Action (Alima).
Foto John Wessels/AFP
Drie Congolezen op een motor, onderweg van de stad Mangina naar Beni. Ze hebben een kruis bij zich dat bestemd is voor het graf van een van de patiënten die is bezweken aan ebola. In Mangina waren al tientallen mensen overleden toen Wessels deze foto eind augustus maakte.
Foto John Wessels/AFP
Hulporganisatie Alima maakt in de behandelcentra die speciaal voor ebolapatiënten zijn ingericht, gebruik van een zogeheten 'cube', een soort plastic tent waar individuele patiënten in quarantaine kunnen worden geplaatst.
Foto John Wessels/AFP
Het matras dat werd gebruikt door een ebolapatiënt wordt verbrand bij een medisch centrum in de buurt van Beni, in de provincie Noord-Kivu.
Foto John Wessels/AFP
De ebola-uitbraak heeft al aan zeker honderd mensen het leven gekost, volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De eerste patiënten kwamen uit Mangina, inmiddels zijn ook gevallen van ebola bekend in Beni en in de aangrenzende provincie Ituri.
Foto John Wessels/AFP
Medisch personeel draagt het lichaam van een patiënt uit haar woning in Mangina. De vrouw heeft vermoedelijk ebola, maar op dit moment was dat nog niet zeker.
Foto John Wessels/AFP
Om ebola-patiënten te helpen, worden volgens het ministerie van gezondheidszorg meerdere behandelingen en medicijnen gebruikt. Zo wordt gebruikgemaakt van een nieuwe antistof.
Foto John Wessels/AFP
Een kerkdienst in Mangina. In het dorp houden ouders hun kinderen thuis van school, vertelde een leraar van de basisschool tegen John Wessels: "Ze zijn bang dat de kinderen in de klas sneller besmet raken."
Foto John Wessels/AFP
Een werknemer van een behandelcentrum voor ebola reinigt het complex dat in de buurt van de stad Beni staat.
Foto John Wessels/AFP
Medisch personeel dat een ebolapatiënt heeft verzorgd, verbrandt al het materiaal dat met de zieke in contact is geweest.
Foto John Wessels/AFP
Buurtbewoners kijken toe terwijl een vermeende ebolapatiënt thuis wordt opgehaald door hulpverleners. Ze staan langs de weg tussen Beni en Mangina.
Foto John Wessels/AFP
Deze verzorger staat op het punt om in een ebolabehandelcentrum een ronde te doen langs de patiënten.
Foto John Wessels/AFP
Deze patiënt is net opgenomen in het behandelcentrum. Hij zit in quarantaine. Op het moment dat Wessels de foto nam (15 augustus), was nog niet duidelijk of de jongen daadwerkelijk besmet was met ebola.
Foto John Wessels/AFP
Een zieke vrouw wordt door medisch personeel van het behandelcentrum begeleid.
Foto John Wessels/AFP
In de provincie Noord-Kivu probeert de overheid de bevolking met deze posters te informeren over de symptomen van ebola.
Foto John Wessels/AFP
Medisch personeel van een non-gouvernementele organisatie moet een doodskist desinfecteren. Het is niet duidelijk of de overledene is bezweken aan ebola, maar omdat in dit gebied nabestaanden vaak de overledene of diens kist aanraken, moet eventuele besmetting worden voorkomen.
Foto John Wessels/AFP
Een team van medisch personeel maakt zich op voor een ronde langs de bedden in het behandelcentrum in Beni. In de regio is veel sociale onrust en zijn gewapende groepen actief. Eerder riep de WHO die partijen op tot een staakt-het-vuren zodat een effectieve vaccinatiecampagne kon worden opgezet. Maar nog steeds breekt af en toe geweld uit dat het werk van de hulpverleners bemoeilijkt.
Foto John Wessels/AFP
Het jonge meisje uit Beni dat op deze foto (genomen op 12 augustus) door verzorgers het behandelcentrum wordt binnengebracht, is waarschijnlijk in contact gekomen met ebola.
Foto John Wessels/AFP
Drie hulpverleners verzorgen een ebolapatiënt in het speciale behandelcentrum in Beni.
Foto John Wessels/AFP