Toezicht

Deutsche Bank moet strenger controleren op witwassen

Deutsche Bank moet maatregelen treffen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. De Duitse toezichthouder voor financiële markten BaFin heeft, voor het eerst, een accountant aangezocht, om toezicht te houden op de invoering van regels die dit gaan voorkomen. Deutsche Bank moet de controles verbeteren en bestaande regels beter naleven. Deutsche Bank erkent dat de maatregelen nodig zijn. Onlangs trof ING voor vergelijkbare zaken een schikking met het OM van 775 miljoen euro. De Deense bank Danske Bank zag na witwaspraktijken zijn topman vertrekken. (ANP)