Rechtspraak

Commissie sleept Polen voor het Europees Hof

De Europese Commissie sleept Polen voor het Europese Hof om juridische hervormingen die de rechtspraak in het land „onder de controle van de heersende meerderheid” plaatsen. De aanklacht, die de Commissie maandag aankondigde, is de volgende stap in de dreigende escalatie van het conflict tussen ‘Brussel’ en de regering in Warschau. In juli begon de Commissie een ‘inbreukprocedure’, nadat het Poolse parlement een wet goedkeurde om rechters in het Hooggerechtshof met gedwongen pensioen te sturen en te vervangen door loyalisten. Die wet, zo verklaarde de Commissie maandag, strookt niet met de Europese wetgeving. (NRC)