Overleg basisonderwijs niet langer gezamenlijk front

PO-Front De belangen van leraren en schoolbesturen in het basisonderwijs lagen te ver uiteen. Dus viel de lobby voor hoger salaris uiteen.

Stakende leraren en ander onderwijspersoneel uit het basisonderwijs in Zuid-Holland en Zeeland.
Stakende leraren en ander onderwijspersoneel uit het basisonderwijs in Zuid-Holland en Zeeland. Foto Koen van Weel/ANP

Werkgevers en werknemers trekken niet meer samen op in hun lobby voor een hoger salaris op de basisscholen. Ook komen er voorlopig geen nieuwe gezamenlijke protestacties meer. Dat is het gevolg van het besluit maandagavond van schoolbesturen en vakbonden om de samenwerking te beëindigen. Na anderhalf jaar is het ‘PO-Front’ daarmee ten einde.

Schoolbesturen, verenigd in de PO-Raad, hebben meer zorgen dan enkel het salaris, zegt voorzitter Rinda den Besten. Bijvoorbeeld de herverdeling van het budget voor onderwijsachterstanden, waardoor sommige er flink op achteruitgaan. Of de „te krappe bekostiging” vanuit het Rijk voor onderhoud en lesmateriaal. „Dat zijn aspecten waardoor we aan kwaliteit inboeten”, zegt Den Besten. „Maar het zijn niet de thema’s waarop we elkaar makkelijk kunnen vinden.”

Alleen lerarentekort

PO in actie, begonnen als actiegroep en inmiddels een vakbond, doet niet „aan het verbreden van de agenda”, zegt mede-oprichter Jan van de Ven. „Wij richten ons op de aanpak van het lerarentekort. De enige langetermijnoplossing daarvoor is verhoging van het salaris. Pas als dat gebeurt, denken we mee over andere oplossingen.”

Hoe kijken jonge leraren tegen het lerarentekort aan?

Op Prinsjesdag werd duidelijk dat er niet nog meer extra geld komt voor het basisonderwijs, ondanks de door het PO-Front georganiseerde estafettestakingen van het afgelopen jaar. Het PO-Front eiste 600 miljoen euro om de salariskloof met het voortgezet onderwijs te dichten, bovenop de 270 miljoen voor lerarensalarissen die in het Regeerakkoord al was toegezegd.

Vakbond Aob blijft dat standpunt onderschrijven, zegt woordvoerder Simone van Geest. „We weten elkaar nog te vinden, maar iedereen richt zich nu weer op de eigen achterban.”

De Aob doet mee met het onlangs opgerichte collectief ‘Publieke Sector in Actie’ van de FNV, dat wordt aangevoerd door PO in actie-voormannen Jan van de Ven en Thijs Roovers (op persoonlijke titel). Op 2 oktober is er een protest in Den Haag om aandacht te vragen voor „de hoge werkdruk, achterblijvende lonen en toenemende personeelstekorten” bij onderwijs, politie, defensie en in de zorg. Den Besten van de PO-Raad: „Voor onze organisatie is dat brede protest een brug te ver.”

Schoolleiders: ook hoger salaris

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), die ook deel uitmaakte van het PO-Front, riep de eigen achterban deze zomer al op om ook te gaan staken voor een beter salaris. Uit een peiling kwam „massale verontwaardiging” naar voren over het gegeven dat adjunct-directeuren door de nieuwe cao soms minder verdienen dan leraren. AVS zat zelf aan de cao-tafel, als lid van het PO-Front.

De partijen (PO-Raad, PO in actie, AVS, FvOv, CNV, Aob en FNV) benadrukken hun trots op hun „unieke samenwerking”. Als gevolg van hun stakingen investeerde het kabinet 700 miljoen euro in de arbeidsomstandigheden van basisschoolleraren. Door de nieuwe cao, binnen een recordtijd van vier maanden afgesloten, krijgen leraren vanaf deze maand gemiddeld 8,5 procent meer salaris.