Opinie

Doe eens normaal, man!

VN Woensdag spreekt Mark Rutte de Algemene Vergadering van de VN in New York toe. Stel dat Donald Trump dan nog niet naar de golfbaan is vertrokken, wat zou de premier volgens moeten zeggen als hij het woord tot hem zou richten?

Mijnheer de president!

Nederland is het land dat zich vanouds blijft inzetten om de schrijnende mensenrechtensituatie van migranten en vluchtelingen op de routes naar Europa aan te pakken. Dat wijkt af van uw aanpak van de problemen aan uw zuidgrens. Wij bouwen geen muren en scheiden geen kinderen van hun immigrantenouders, terwijl, als ik goed ben geïnformeerd ben, nog honderden kinderen aan de Rio Grande in detentie wachten op hereniging.

Ik vernam dat u van plan bent om jaarlijks hoogstens 30.000 immigranten tot uw geweldige land toe te laten; dat is ongeveer het gemiddelde van de aantallen vluchtelingen die zich in mijn land sinds 2014 per jaar melden. Kan het niet een beetje meer?

Wat de mensenrechten betreft konden onze landen het op papier goed met elkaar vinden. We betreuren het dat uitgerekend u nu het bij ons in Den Haag gevestigde Internationale Strafhof op de korrel neemt. We begrepen van uw voorganger dat we die idiote The Hague Invasion Act niet heel serieus hoefden te nemen, maar we zijn ronduit boos over het feit dat uw land dat strafhof ‘outright dangerous’ heeft genoemd en dreigt met oppakken van aanklagers en rechters, alleen maar omdat zij een onderzoek naar acties van uw soldaten in Afghanistan willen instellen.

‘Begrijpt u niet dat uw rol als neutraal bemiddelaar volkomen verspeelt?’

Uw Midden-Oostenbeleid kunnen wij ook maar moeilijk begrijpen. U verhuisde de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem en snijdt alle financiële hulp af aan de Palestijnen en de UNWRA, de tak van deze VN die al sinds 1948 en 1967 de vluchtelingen van licht, water en onderwijs voorziet. U denkt deze mensen daarmee naar de onderhandelingstafel te dwingen en een oplossing te forceren, in strijd met recht en resoluties die in deze zaal, waar u nu de voorzittershamer hanteert, zijn aanvaard. Probleem opgelost?

Lees ook: Op VN-diplomatenkermis is Trump in zijn element

Wij dachten van niet, de vijf miljoen vluchtelingen blijven bestaan, ‘Jeruzalem’ heeft kwaad bloed gezet, macht zegeviert niet over recht. Begrijpt u niet dat u uw rol als neutraal bemiddelaar zo volkomen verspeelt?

U zegde in mei eenzijdig het nucleaire akkoord met Iran op. Ook daar zijn we niet gelukkig mee. Iran houdt zich nog altijd aan de afspraken, maar u geeft geen lor om het Atoomagentschap en uw eigen inlichtingendiensten. Begin november gaan sancties tegen dat land in, en u bedreigt onze ondernemingen die er zaken blijven doen. Allemaal goed en wel, maar u speelt zo de Iraanse hardliners in de kaart en probeert de EU, bondgenoten waar u toch al niets in ziet, in het gareel te zetten. Kortzichtig, en averechts, want niemand zal nog een verdrag met de VS willen sluiten waarvan de houdbaarheid minder dan drie jaar is.

De komende jaren wilt u 1.200 miljard dollar alleen al aan de vernieuwing van kernwapens uitgeven. Maar hoe valt uw warmte voor Poetin en Kim te rijmen met uw waarschuwingen tegen verspreiding van massavernietigingswapens, die u niet weapons of mass destruction noemt, maar de world’s most dangerous weapons? Uw voorganger wilde tenminste nog over global zero – een kernwapenvrije wereld – onderhandelen, maar daar schijnt u niets voor te voelen. Na vijftig jaar lopen we binnenkort een wapenbeheersingsloos tijdperk binnen.

Mijn derde regeerakkoord

Daar zien we nog een probleem. In het regeerakkoord van mijn derde kabinet staat voor het eerst de zin: „het kabinet zet zich, binnen het kader van de bondgenootschappelijke verplichtingen, actief in voor een kernwapenvrije wereld, gezien de grote risico’s van proliferatie van deze wapens”. Maar u riep in uw campagne nog: „Als we die dingen hebben, waarom gebruiken we ze dan niet?”

En nu we het over mijn land hebben: uw nieuwe ambassadeur ontkende dat hij ooit had gezegd dat er in mijn land no-go zones zijn en dat moslims onze politici in brand steken. „Dat noemen wij fake news”, zei hij, maar dat werd snel ontzenuwd. U noemt de pers „vijand van het volk”. Daar denken we in Nederland toch anders over.

En last but not least, mister President: dit is de tempel van het multilateralisme. Vorig jaar had u net het klimaatverdrag van Parijs opgezegd, en beschimpte u handelsakkoorden. We dachten dat het beginnersfouten waren en koesterden de illusie dat u zou bijleren. Inmiddels heeft u de Iran-deal unilateraal opgezegd, bent u in een handelsoorlog met China en de EU beland, schoffeert u de G7 en trekt in het vliegtuig slotverklaringen in, papt aan met dictators, intimideert het Strafhof, en blaft de NAVO toe. Wij zeggen in Nederland: „Doe eens normaal man”.