Zonder handreikingen blijft gescheld hangen

De Haagse Stemming Vandaag zetten pensioenfondsen druk op het pensioenakkoord. Schrijf je in om deze politieke nieuwsbrief per mail te ontvangen.

Rutte verliest mogelijk cruciale steun voor afschaffing dividendbelasting. Het pensioenakkoord wordt verder onder druk gezet. En opnieuw staan VVD’er en integriteit negatief in hetzelfde nieuwsbericht.

NABESCHOUWING I: Hoewel het kabinet afgelopen week mooie cijfers presenteerde en dit jaar in principe alle plannen en wetten kan doorvoeren met de krappe meerderheden die het heeft, hingen de verkiezingen van komend voorjaar al boven de Algemene Politieke Beschouwingen. Straks heeft u ons nodig voor in de Eerste Kamer, waarschuwden oppositiepartijen in debat met Rutte, dus reik ons nu “de uitgestoken hand”. Concreet leverde dat weinig op: een beetje extra geld voor mbo-leerbanen, een paar toezegginkjes om maatregelen nog eens te bezien. Des te interessanter was met wie Rutte vrijdag flirtte, en andersom. Kabinet en coalitie hopen duidelijk op concrete steun van de PvdA volgend jaar. Naast die van de SGP, natuurlijk. Al verloor Rutte juist Kees van der Staaij als achtervang om de dividendbelasting mee af te schaffen. “De argumenten zijn dunner geworden en de maatregel zelf juist duurder”, zei de SGP-leider en steunde met de voltallige oppositie een motie om alternatieven voor het schrappen van de taks te zoeken.

NABESCHOUWING II: In de wekelijkse podcast Haagse Zaken praten we na over twee dagen debat, waarin woensdag de coalitiefitties centraal stonden en vrijdag Geert Wilders en Lodewijk Asscher de meeste aandacht opeisten. Waar Tunahan Kuzu (Denk) en Kees van der Staaij met de drie zetels die ze vertegenwoordigen participeerden in alle discussies, vond de afwezige Thierry Baudet (FvD) debatdeelname “beneden mijn waardigheid”. Een opmerking waarmee hij aan het slot toch nog alle aandacht wist op te eisen. Het dedain waarmee hij door bijna iedereen (inclusief Rutte, exclusief Wilders) werd uitgelachen, kan zijn achterban bevestigen in hun ideeën over ‘de Haagse kliek’. Al duidt een eerste peiling, waarin Baudet twee virtuele zetels verloor aan Wilders, erop dat ook zijn potentiële kiezers verwachten dat hij wel gaat doen waarvoor hij in het parlement betaald wordt.

NABESCHOUWING III: Een belangrijk verschil met de eerste dag van de APB was dat persoonlijke aanvallen en scheldpartijen uitbleven, op enkele steken na. Sommigen fractievoorzitters benoemden woensdag al hoe zij vonden dat grenzen werden overschreden, maar Kamervoorzitter Khadija Arib greep niet in. Pas vrijdag sprak ze de Kamerleden aan, nadat ze kijkerspost had gekregen over “grof en hard” taalgebruik. En corrigeerde daarmee in feite haar eigen nalatigheid. Politiek columnist Tom-Jan Meeus zag “geen plannen voor mensen, plannen voor politici: gratis vertoon van populistische correctheid”. “De vraag die Den Haag zich zou mogen stellen is: waarom blijven politici het eigen gezagsverlies stimuleren door steeds meer van Wilders’ stijl te imiteren?”

PENSIOENPERIKELEN: De druk neemt toe op de onderhandelaars voor het pensioenakkoord, waarover we blijven horen dat het er echt bijna is. Kabinet, werkgevers en vakbonden moeten meer haast maken met het sluiten van een pensioenakkoord, schrijven de directeuren van de vijf grootste pensioenfondsen in een opiniestuk in NRC. Volgens de directeuren druisen maatregelen die gepensioneerden in deze tijden van economische groei verder korten “tegen elk rechtvaardigheidsgevoel in”. De fondsen spreken zich voor het eerst samen uit tegen ‘persoonlijke pensioenpotjes’. Ook elders morren de uitvoerders van een akkoord: gemeenten hebben geen mensen en middelen om het toekomstig klimaatbeleid praktisch uit te werken.

DUBBELE PETTEN: VVD-senator Anne-Wil Duthler is opnieuw negatief in de publiciteit. Onderzoekssite Follow the Money, die eerder haar rol als commissaris van het crematieovenbedrijf van ex-VVD-voorzitter Henri Keizer onthulde, meldt dat Duthlers bedrijf adviseerde over de Wet maatschappelijke ondersteuning waar zij vervolgens als Eerste Kamerlid mee instemde. Deskundigen spreken tegen FtM over “de schijn van belangenverstrengeling”, maar veel deeltijd-senatoren hebben (bij)banen waarin zij de overheid adviseren. Duthler is binnen de VVD overigens al te kennen gegeven dat ze zich na de verkiezingen van mei fulltime op haar adviesbureau mag gaan richten.

QUOTE VAN DE DAG:

“Het gevaar is dat de rechtsstaat wordt verdrongen door een vorm van politiek bedrijven waarbij de meerderheid van de dag per definitie doorslaggevend is.”

Raad van State-vicepresident Piet Hein Donner in zijn afscheidsinterview in het FD.