‘Gedwongen prostitutie onder buitenlandse mannen stijgt’

Het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha) telde in 2016 nog 34 meldingen, in 2017 kwamen maar liefst 68 meldingen binnen.

Een peeskamer van een prostituee op de Wallen.
Een peeskamer van een prostituee op de Wallen. Foto Rwmko de Waal / ANP

Het aantal meldingen van gedwongen prostitutie onder buitenlandse mannen in Nederland is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van het KRO-NCRV-programma Reporter Radio. Vooral vluchtelingen in een kwetsbare positie, bijvoorbeeld doordat ze geen verblijfsvergunning hebben, zijn slachtoffer.

Toch gaat volgens het radioprogramma zeker niet alleen om buitenlandse mannen die op straat leven. Ook vluchtelingen in asielzoekerscentra (AZC’s) zouden worden geronseld. Dat bevestigen onder anderen de zorgcoördinator in Friesland (Fier) en het COC, de Nederlandse belangenorganisatie voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bevestigt aan het radioprogramma dat ook medewerkers in de AZC’s dergelijke signalen opvangen.

Bijna verdubbeling van aantal meldingen gedwongen prostitutie

Het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha) telde in 2016 nog 34 meldingen van buitenlandse mannen die in de gedwongen prostitutie waren beland. In 2017 kwamen maar liefst 68 meldingen binnen. Het aantal meldingen verdubbelde dus in één jaar tijd.

CoMensha gaat ervan uit dat het daadwerkelijke aantal gevallen zelfs nog hoger ligt. Want aangifte doen is vaak moeilijk, vanwege het taboe dat slachtoffers op prostitutie en homoseksualiteit ervaren. Dat zegt directeur-bestuurder Ina Hut van CoMensha in Trouw. En er is doorgaans meer aandacht voor vrouwen die seksueel worden uitgebuit dan voor mannen.

Het zou met name gaan om mannelijke vluchtelingen uit West-Afrikaanse of islamitische landen. Hut van CoMensha zegt in Trouw ook dat veel gemeenten zich onvoldoende bezighouden met deze vorm van mensenhandel. Uit een rapport uit november 2017 van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel blijkt dat 95 procent van de gemeenten geen beleid heeft op het gebied van mensenhandel.

Reporter Radio zendt zondag om 19.00 uur op NPO Radio 1 uur interviews uit met vluchtelingen die terecht zijn gekomen in de gedwongen prostitutie.