Fenix Food Factory

Raad is aan zet bij verkoop Fenixloods 2

Het is aan de gemeenteraad om een definitief besluit te nemen bij de voorgenomen verkoop van Fenixloods 2 op Katendrecht aan Stichting Droom en Daad. Na schriftelijke vragen van het CDA en D66 antwoordde het college onlangs nog dat „reeds onomkeerbare stappen” waren gezet.

De beoogde verkoop van de loods, waarin de Fenix Food Factory is gevestigd, leidde woensdag tot een scherpe discussie in de commissie bouwen. Stichting Droom en Daad wil de loods restaureren en er een landverhuizersexpo vestigen. De restauratie zou tot 2023 duren, waardoor de Fenix Food Factory moet verhuizen.

Coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie-SGP plus de Partij voor de Dieren vroegen zich af of er met Droom en Daad als vermogende filantropische stichting nog een eerlijk speelveld in de vastgoedmarkt is. Enkele ondernemers in en rond de loods hadden in 2017 ook een eigen renovatieplan, waarbij de Food Factory mede-eigenaar zou worden. Zij zeggen dat het college hen nooit heeft uitgenodigd om hun plan toe te lichten en er nooit een inhoudelijke reactie op heeft gegeven. „Niet correct” antwoordde het college deze maand op raadsvragen. Maar na doorvragen van het CDA zei wethouder Bas Kurvers (VVD, bouwen) woensdag dat hij hier „geen echt concreet antwoord” op had.

Kurvers bevestigde dat de raad over enkele maanden eerst de afwaardering van de grondprijs moet goedkeuren, voordat de loods verkocht kan worden.