Brieven

Brieven

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

In het artikel Nederland mogelijk sneller onder water (NRC, 19/9) staat een kaartje van het gebied dat onder water loopt, als de zeespiegel stijgt en wij geen extra maatregelen nemen. Hoewel het een scenario is, dat de toestand rond 2200 beschrijft, moeten er toch extra maatregelen in Europees verband worden genomen, om te voorkomen dat de Randstad onder water verdwijnt.

Het zal niet langer voldoende zijn om bij projecten te kijken naar de economische groei en naar de eventuele schade voor het milieu; er zullen ook rigoureuze stappen moeten worden gemaakt als het gaat om het terugdringen van de CO2-emissie, bijvoorbeeld in de luchtvaart.

Het is al een stap in de goede richting als in Europees verband alle nachtvluchten boven Europa worden verboden, er een verbod komt op toename van vluchten overdag en een verbod op de aanleg van nieuwe luchthavens. De verbranding van kerosine is sterk milieubelastend.

Mogelijk zou Schiphol hierbij het voortouw kunnen nemen.

Het zou toch een nare toekomst zijn, als onze kleinkinderen in 2200 alleen maar boven Schiphol zouden kunnen snorkelen.