Corporaties

Mogelijk sterkere huurstijging voor sociale woningen

De huren in de sociale sector dreigen in 2019 harder te stijgen dan in voorgaande jaren. Onderhandelingen tussen corporatiekoepel Aedes (2,2 miljoen woningen) en huurdersvereniging Woonbond over een sociaal huurakkoord zijn mislukt. Dit jaar loopt het akkoord uit 2015 af, met de afspraak dat de huren minder stijgen dan de wettelijk toegestane 1,5 procent bovenop de inflatie. Hogere belastingdruk voor corporaties heeft een rol gespeeld bij het mislukken van het overleg. „Het kabinet gebruikt de corporaties als pinautomaat”, zegt Woonbond-directeur Paulus Jansen. De bond wil nu afspraken op lokaal niveau. (NRC)