Strategie bedrijven tegen klimaatambitie onthuld

Business Europa Politieke ambities voor een beter klimaat? Prima. Wordt het concreet, dan vertragen bedrijven. Daar bestaat een Europees plan voor.

Een lobbygroep van grote Europese bedrijven wil voorkomen dat Europa zijn klimaatdoelstellingen aanscherpt. Dat blijkt uit een document dat milieuorganisatie Greenpeace in handen kreeg en heeft gepubliceerd.

Business Europe is een zeer invloedrijke Brusselse lobbygroep voor bedrijven die, in ieder geval op papier, een stevig klimaatbeleid een warm hart toedraagt. De club beschouwt klimaatverandering als een uitdaging die wereldwijde actie vereist. De organisatie steunt van harte het akkoord van Parijs uit 2015, waarin is vastgelegd dat de gemiddelde opwarming op aarde zo veel mogelijk onder de twee graden Celsius moet blijven en liefst ook onder de anderhalve graad.

De groep, waarbij onder andere de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW is aangesloten, zegt zich in te zetten voor de implementatie van ‘Parijs’, met als belangrijkste kanttekening dat dit de concurrentiepositie van bedrijven niet aantast. Voorwaarden daarvoor zijn een global level playing field en een ‘brandstof-neutraal’ uitgangspunt, zodat alle vormen van technologie (ook die op basis van fossiele brandstoffen) met elkaar kunnen concurreren. Unilever stapte in 2014 uit de groep omdat het voorstander is van een strenger klimaatbeleid.

Greenpeace kreeg een document in handen waaruit blijkt hoe dat volgens Business Europe werkt. Het gaat over de plannen van de Europese Commissie om de doelstellingen voor de reductie van broeikasgassen aan te scherpen. Volgens Europees Commissaris Miguel Arias Cañete (Energie en Klimaat) is het nodig in 2030 al een reductie van 45 procent (ten opzichte van het ijkjaar 1990) te hebben bereikt. Nu is de afspraak nog 40 procent.

De voorzitter van de Europese Commissie, de Luxemburger Jean-Claude Juncker, steunt Cañete in zijn plan – overigens liet de Duitse bondskanselier Angela Merkel in augustus weten „niet bijzonder gelukkig” te zijn met het nieuwe voorstel.

Voor Cañete is het belangrijkste argument dat de EU waarschijnlijk alleen met zo’n extra reductie in ongeveer 2050 nog op ‘netto nul emissies’ kan uitkomen. Dat wil zeggen dat er niet meer broeikasgassen bijkomen dan er via bossen en eventueel ondergrondse opslag uit de atmosfeer verdwijnen. En dat is nodig om te voorkomen dat de anderhalve graad uit het zicht verdwijnt.

Gebruikelijke argumenten

In het document, niet meer dan een A4’tje, legt Business Europe zijn leden uit hoe het beste gereageerd kan worden op Cañetes voorstel. Zo lang het niet meer wordt dan een ‘politieke verklaring’, zonder enige implicatie voor de Europese wetgeving, is het goed om een positief oordeel te geven. Tegen een eventuele aanscherping van ambities zouden de leden zich volgens het document moeten verzetten ‘met de gebruikelijke argumenten van global level playing field, dat wij niet voor anderen kunnen compenseren, enz.’

Verder suggereert Business Europe vertragingstactieken, zoals wijzen op de noodzaak voor meer helderheid over de onderliggende cijfers voor zo’n extra reductie, meer onderzoek naar de gevolgen, en een betere inschatting van de risico’s.

Als derde strategie bepleit Business Europe de betekenis van nog strengere klimaatregels te relativeren. Dat kan bijvoorbeeld door erop te wijzen dat de cijfers zelf niet zo belangrijk zijn, maar dat het gaat om de transitie. Bedrijven gedijen het best en investeren het meest als niet steeds aan voorwaarden wordt gesleuteld. Bovendien vindt de lobbyclub dat eerst de andere economische grootmachten maar eens dezelfde ambities moeten laten zien als Europa.