SGP onderzoekt wachtgeld nieuwe voorzitter

1450 euro De partij wil weten of het terecht is dat partijvoorzitter en oud-wethouder Peter Zevenbergen al twaalf jaar wachtgeld ontvangt.

Promotiemateriaal van de SGP tijdens een congres van de partij in Hoevelaken. Foto Koen van Weel / ANP.
Promotiemateriaal van de SGP tijdens een congres van de partij in Hoevelaken. Foto Koen van Weel / ANP.

De SGP stelt een extern onderzoek in naar de wachtgeldregeling van de kersverse partijvoorzitter, Peter Zevenbergen. De aanleiding hiervoor zijn vragen die zijn gerezen over de duur van zijn wachtgeldregeling. Zevenbergen was tussen 1994 en 2006 wethouder in Alblasserdam en ontvangt nog altijd wachtgeld, terwijl hij al jaren een voltijdbaan heeft op het reformatorische Wartburg College in Rotterdam.

Zevenbergen (61), die vorige week het voorzitterschap overnam van Maarten van Leeuwen, maakt gebruik van een „volledige rechtmatige” regeling die stamt uit 2006, zegt de SGP in een verklaring. Hij ontvangt naast zijn salaris op de Rotterdamse school nog 1450 euro wachtgeld per maand, ter compensatie van het inkomstenverlies ten opzichte van zijn tijd als wethouder. Wat hij momenteel naast zijn salaris extra verdient „komt daarop in mindering en vloeit terug naar de gemeentekas van Alblasserdam”, zegt Zevenbergen in de verklaring. „Daarmee handel ik geheel in lijn met de letter en de geest van de wachtgeldregeling.”

De SGP laat „voor de zekerheid” door één of meerdere onafhankelijke deskundigen onderzoeken of Zevenbergen „al dan niet terecht gebruikmaakt van de regeling”. De partij hoopt dat hier binnen een paar dagen duidelijkheid over komt en ziet de uitkomst met vertrouwen tegemoet.

Lees ook: Kan de taaie SGP nóg honderd jaar mee?

Forse versobering

Zevenbergen heeft volgens de SGP in 2014 met de gemeente Alblasserdam over zijn wachtgeldregeling overlegd „met de bedoeling de regeling te stoppen dan wel af te bouwen”. Maar volgens de SGP bleek uit gesprekken met onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken „dat dit niet zonder meer mogelijk was”. Het ministerie bevestigt dat het destijds adviseerde niet van de regeling af te zien omdat het toekennen van wachtgeld „altijd hoofdregel moet zijn en afzien ervan uitzondering”.

De Wethoudersvereniging, de beroepsvereniging van wethouders, zegt in een toelichting dat een oud-wethouder niet zomaar kan afzien van zijn wettelijke recht op wachtgeld. Dat kan wel direct na zijn of haar aftreden, maar dat raadt de Wethoudersvereniging oud-bestuurders af omdat het wachtgeld het enige is waar ze op kunnen terugvallen. Afzien van de regeling op een later moment, bijvoorbeeld als een ex-wethouder een nieuwe baan vindt, kan wel, maar dan moet hij of zij alle ontvangen uitkering terugbetalen.

De wachtgeldregeling voor oud-politici werd sinds 2010 fors versoberd. Toen Zevenbergen in 2006 terugtrad gold nog dat oud-bestuurders die de vijftig waren gepasseerd en in de twaalf jaar daarvoor tien volle dienstjaren vol gemaakt hadden, tot hun pensioen wachtgeld konden krijgen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat Zevenbergen „voldoet aan de wettelijke eisen van de wachtgeldregeling zoals die gold ten tijde van zijn aftreden in 2006.” Inmiddels hebben oud-politici nog maar recht op maximaal drie jaar en twee maanden wachtgeld en gelden ook meer plichten, zoals een sollicitatieplicht.

De SGP maakte vorige week bekend dat Zevenbergen de voorzittershamer per direct overnam van Maarten van Leeuwen (70), die meer tijd wil doorbrengen met zijn vrouw en familie. Zevenbergen zat al ruim vijftien jaar als secretaris in het hoofdbestuur van de partij.