Natuur

Kraanvogels nestelen weer in Brabant en Limburg

Het gaat goed met de kraanvogelpopulatie in Nederland. Voor het eerst werd er weer gebroed in Limburg en Noord-Brabant, en de populatie groeide met 45 procent – maar liefst 32 paartjes vestigden zich in Nederlandse natuur. Dat heeft de Vogelbescherming woensdag gemeld.

Van alle broedparen hadden ongeveer 25 een nest, twaalf daarvan kregen daadwerkelijk kuikens. Van de twintig kuikens vlogen er slechts zeven uit. Een belangrijke oorzaak is de droge zomer. Ook werden twee kuikens doodgereden.

De kraanvogel trekt aan het begin van de lente graag naar Scandinavië. Na honderden jaren afwezigheid kwam de vogel pas in 2001 weer voor het eerst in Nederland broeden. De populatie is sindsdien gestaag gegroeid: 8 paar in 2014, 22 in 2017 en nu 32.

Kraanvogels worden 1,3 meter lang. De monogame grijze vogel is herkenbaar aan de rode vlek op het achterhoofd en een trompetterende roep. Ze houden van nattigheid. Kraanvogels nestelen zich daarom graag in hoogvenen, heidevelden of bossen met heide en vennen. Driekwart van de broedparen verblijft in Drenthe en Friesland. (NRC)