‘Mensen hebben al veertig jaar niet meer te besteden’

Een schrikbarende uitspraak van SP-leider Lilian Marijnissen om de kloof tussen burger en bedrijfsleven te schetsen. Ze zette ertegenover dat bedrijfswinsten wel 400 procent zijn gestegen. We checken de eerste stelling, die we opvatten als dat de koopkracht sinds 1978 niet is gestegen – dat ‘de mensen’ in veertig jaar dus niet méér te besteden hebben.

Haar uitspraak lijkt terug te slaan op een studie van Rabobank-econoom Martijn Badir van begin dit jaar. Boven een langzaam klimmende grafiek over de periode 1960-2015 staat dat het „besteedbaar inkomen van huishoudens in bijna veertig jaar nauwelijks toegenomen”. In een toelichting schrijft Badir dat „ook het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen, dat het beste aansluit bij de belevingswereld van huishoudens, in bijna veertig jaar tijd maar gematigd is toegenomen”. Huishoudens krijgen, aldus Badir, een steeds kleiner deel van de economische taart.

Toch was Marijnissen in haar betoog iets te stellig, dat de mensen helemaal niets méér te besteden hebben gekregen. Het was niet veel, maar wel een beetje. We beoordelen deze stelling als onwaar.