‘„In gelul kun je niet wonen” is geschrapt uit Handelingen van de Tweede Kamer’

CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma haalde de PvdA-politicus Jan Schaefer (1940-1994) aan in zijn eerste termijn. Schaefer was achtereenvolgens Tweede Kamerlid, staatssecretaris van Stadsvernieuwing en wethouder in Amsterdam. Zijn uitspraak „In gelul kun je niet wonen” zou door de griffie van de Tweede Kamer te grof zijn bevonden. De uitspraak werd in de Handelingen vervangen door „In geouwehoer kun je niet wonen”.

„Dit verhaal is apocrief”, zegt Schaefers biograaf Louis Hoeks. Schaefer gebruikte beide uitspraken in zijn campagne als Amsterdamse lijsttrekker tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 1978.

„In de Tweede Kamer heeft hij ze nooit gebruikt. Toch keert het steeds weer terug.”

Hoeks had lange tijd een Google Alert op beide begrippen. „Wat bleek: elke vijfderangswethouder in een kleine gemeente gebruikt ze, en denkt nog origineel te zijn ook.”

We beoordelen de stelling als onwaar.