‘Asielkinderen kun je na vijf jaar niet meer wegsturen zonder te grote schade’

Tijdens het debat pleitte GroenLinks-leider Jesse Klaver voor een ruimer kinderpardon. Zijn voornaamste argument: „Als kinderen hier vijf jaar hebben verbleven, dan zijn ze zo geworteld dat de schade van het wegsturen te groot is. Dan zeg ik: dan mogen ze hier blijven.”

Klaver zegt ook dat de impact van uitzetting op jonge asielzoekers is onderzocht. Hij doelt daarmee op een rapport uit 2006 van orthopedagogen Elianne Zijlstra en – de huidige kinderombudsman – Margrite Kalverboer. Zij schreven toen: „De grens van vijf jaar is geen absolute. Voor sommige kinderen zal na een half jaar of twee jaar al schade op kunnen treden omdat zij bijzonder kwetsbaar zijn, anderen zijn sterker en kunnen zich gemakkelijker aanpassen. De ontwikkelingsproblematiek die is gevonden in onderhavig onderzoek doet zich in ieder geval voor na vijf jaar verblijf.” We beoordelen de stelling als waar.