Opinie

Lijn 19

Met de komst van de nieuwe metrolijn is het Amsterdamse tramnet door elkaar geschud, waarbij ook haltes van naam zijn veranderd. Zo is op het traject van de nieuwe lijn 19, die de oude 9 vervangt, de haltenaam ‘Pretoriusstraat’ vervangen door die van het nieuwe winkel- en wooncentrum Oostpoort. De goede luisteraar in de tram hoort hoe die naam met een andere stem is gemonteerd in de vaste riedel van afgeroepen haltes en de vertrouwde monterheid even is doorbroken.

Doodvermoeid klinkt de invaller, een soort doorgesleten Paolo Conte – knap in die anderhalve seconde, een audioglimp van een doorleefde ziel, een hijg of een zucht: Oostpoort: mensen zorg dat je er wegblijft, Oostpoort: het is er niet pluis. Enfin, wie wil er dan niet gaan kijken?

Ikjes (max 120 wdn): ik@nrc.nl