Opinie

Een strategie voor minder klimaatambitie

Naar buiten toe steunt de Brusselse lobbygroep Business Europe de klimaatambities van de Europese Unie. Maar als het niet uitkomt hebben ze allerlei manieren om zich te verzetten.

Foto AP

Een lobbygroep van grote Europese bedrijven wil voorkomen dat Europa zijn klimaatdoelstellingen aanscherpt. Dat blijkt uit een document dat milieuorganisatie Greenpeace in handen kreeg en heeft gepubliceerd.

Business Europe is een Brusselse lobbygroep voor bedrijven die, in ieder geval op papier, een stevig klimaatbeleid een warm hart toedraagt. De club beschouwt klimaatverandering als een uitdaging die wereldwijde actie vereist. De organisatie steunt van harte het akkoord van Parijs uit 2015, waarin werd vastgelegd dat de gemiddelde opwarming op aarde zo veel mogelijk onder de twee graden Celsius moet blijven en liefst ook onder de anderhalve graad.

De groep, waarbij onder andere de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW is aangesloten, zegt zich in te zetten voor de implementatie van ‘Parijs’, met als belangrijkste kanttekening dat de concurrentiepositie van bedrijven er niet door wordt aangetast. Een ‘global level playing field’ en een ‘brandstof-neutraal’ uitgangspunt, zodat alle vormen van technologie (dus bijvoorbeeld ook die op basis van fossiele brandstoffen) met elkaar kunnen concurreren, zijn daarvoor een voorwaarde.

Reductie van 45 procent

Greenpeace kreeg een document in handen waaruit blijkt hoe dat volgens Business Europe werkt. Het gaat over de plannen van de Europese Commissie om de doelstellingen voor de reductie van broeikasgassen verder aan te scherpen. Volgens Europees Commissaris Miguel Arias Cañete (Energie en Klimaat) is het nodig om in 2030 al een reductie van 45 procent (ten opzichte van het ijkjaar 1990) te hebben bereikt. Tot nu toe is 40 procent afgesproken.

De voorzitter van de Europese Commissie, de Luxemburger Jean-Claude Juncker, steunt Cañete in zijn plan - waar overigens de Duitse bondskanselier Angela Merkel zich tegen verzet. Het belangrijkste argument is dat de EU waarschijnlijk alleen met zo’n extra reductie uiteindelijk in ongeveer 2050 nog op ‘netto nul emissies’ kan uitkomen (dat wil zeggen, dat er niet meer broeikasgassen bijkomen als er via bossen en eventueel ondergrondse opslag uit de atmosfeer verdwijnen).

positief tenzij…

In het document legt Business Europe aan haar leden uit hoe het beste gereageerd kan worden op Cañetes voorstel. Zo lang het niet meer wordt dan een ‘politieke verklaring’, zonder enige implicatie voor de Europese wetgeving, is het goed om een positief oordeel te geven. Tegen een eventuele aanscherping van ambities zouden de leden zich volgens het document moeten verzetten ‘met de gebruikelijke argumenten van global level playing field, dat wij niet voor anderen kunnen compenseren, enz.’

BusinessEurope Memo by Anonymous bQWuAiI on Scribd


Verder suggereert Business Europe vertragingstactieken zoals wijzen op de noodzaak voor meer helderheid over de onderliggende cijfers voor zo’n extra reductie, meer onderzoek naar de gevolgen, en een betere inschatting van de risico’s.

Als derde strategie bepleit Business Europe om de betekenis van nog strengere klimaatregels te relativeren. Dat kan bijvoorbeeld door erop te wijzen dat de cijfers zelf niet zo belangrijk zijn, maar dat het gaat om de transitie. Bedrijven gedijen het best, en investeren te meest als niet steeds aan de voorwaarden wordt gesleuteld. En bovendien vindt de lobbyclub dat eerst de andere economische grootmachten maar eens dezelfde ambities moeten laten zien als Europa.

 

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.