Wat komt er terecht van mooie beloften op Prinsjesdag?

De Haagse Stemming Vandaag is het Prinsjesdag en overhandigt Wopke Hoekstra voor het eerst ‘het’ koffertje aan de Tweede Kamer.

Goedemorgen! Welke van de mooie economische voorspellingen komen ook echt uit? Ons spoorboekje voor Prinsjesdag. En Nederland krijgt een ‘aangewezen overlever’, maar niet vandaag.

LEGE BELOFTES: Voor de derde Prinsjesdag op rij zal het kabinet trots vertellen dat Nederlanders de economische groei écht in hun portemonnee gaan voelen. Ditmaal is de blijde boodschap: een ‘doorsneehuishouden’ gaat er 1,5 procent op vooruit. Maar ho, stop, voor wie nu een auto op afbetaling wil aanschaffen, zo simpel is het niet. Economen waarschuwen: in deze tijd van goedkope buitenlandse arbeid, robotisering en soberheid met vaste contracten is het nog maar zeer de vraag hoeveel (meer) mensen werkelijk te besteden krijgen.

BUFFERS: Na de Miljoenennota is ook de Macro Economische Verkenning deels uitgelekt. Het Centraal Planbureau blijkt fundamenteel anders te denken over de gezondheid van de overheidsfinanciën dan het kabinet. Kernpunt van het CPB: om te voorkomen dat in economisch slechte tijden steeds pijnlijk moet worden bezuinigd, moet in deze gunstige conjunctuur een grotere rem op de uitgaven komen.

TO DO LIJST: Niet alleen kritiek, ook advies in de krant. Wetenschappers komen met een alternatieve to do-lijst voor het kabinet. Het zijn zes thema’s waarover het volgens hen zou moeten gaan als we daadwerkelijk de ongelijkheidskloof willen dichten. Bijvoorbeeld de verdeling van ‘winnaars en verliezers’ op de arbeidsmarkt: een aanzienlijk deel van de 1 miljoen zzp’ers is verliezer. Of huishoudens die moeten rondkomen van één inkomen, maar daarbij geen hulp meer krijgen van gunstige belastingen.

SPOORBOEKJE: Een korte time table van Prinsjesdag: de Glazen Koets vertrekt om 12.45 uur uit de koninklijke stallen. Een kwartier later vertrekt de stoet vanaf Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal, waar de koning de Troonrede uitspreekt. Rond 14.00 uur is de balkonscène. Om 15.00 uur biedt Wopke Hoekstra de inhoud van het koffertje aan de Tweede Kamer aan - een kwartier later worden de stukken openbaar. De coalitie zal vandaag haar best doen om eenheid uit te stralen: de drie vicepremiers laten zich samen interviewen bij Nieuwsuur en Mark Rutte vergezelt hen later bij Met het Oog op Morgen. Op de site van NRC is vanaf ongeveer 10.00 uur een liveblog te volgen.

DEUR OP EEN KIER: Sybrand Buma valt vandaag in NRC het klimaatbeleid van het kabinet aan. Volgens hem is er een risico dat de spanning hierover zo hoog oploopt dat er een nieuwe Fortuyn-revolte komt. De Klimaattafel-onderhandelaars wonen niet in de Schilderswijk en kunnen wél een warmtepomp betalen, is de strekking van zijn betoog. Opvallend detail: Buma zet terloops de deur op een kier voor het niet-afschaffen van de dividendbelasting. Hij verkiest ‘het gesprek aangaan’ boven ‘ik heb gelijk en we doen het’.

HET P-WOORD: Vijf jaar geleden dook het woord ‘participatiesamenleving’ op in de Troonrede. Het werd woord van het jaar, er verschenen stapels rapporten over, maar gingen we ook echt meer voor elkaar zorgen? Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat het percentage mantelzorgers niet toeneemt maar al jaren constant is.

DESIGNATED SURVIVOR: Netflixiseert naast de samenleving nu ook de politiek? Premier Rutte komt met een plan voor een ‘designated survivor’, een aangewezen minister die een bijeenkomst waarbij ook het parlement aanwezig is niet zal bijwonen. Want wie overleeft er anders een aanslag of brand om het land verder te besturen? Tweede Kamerlid Joost Sneller haalde het Amerikaanse fenomeen in huis met Kamervragen. De D66’er vindt het problematisch dat bij een ramp nu de ambtenaren van Defensie, de NCTV en andere ministeries de controle zouden krijgen. Deze Prinsjesdag is er nog géén aangewezen overlever, hoorde het AD.

QUOTE VAN DE DAG:
“Als oppositieleiders op rechts én links wegkomen met praatjes van een dubieus democratisch gehalte, kan het helpen ook de controleurs van de macht wat scherper in de gaten te houden.”

Columnist Tom-Jan Meeus over Jesse Klaver en Thierry Baudet. GroenLinks kondigde aan de afschaffing van de dividendtaks later terug te willen draaien, Baudet zou Hans de Boer van werkgeversvereniging VNO-NCW willen ontslaan.