Plannen voor zzp’ers, zonder bedragen

Sociale Zaken

Twee van de grootste en moeilijkste hervormingen die dit kabinet wil doorvoeren zijn voor minister Wouter Koolmees (D66). Hij wil een nieuwe pensioenregeling invoeren en de regels op de arbeidsmarkt veranderen.

Koolmees hoopte nog voor Prinsjesdag een pensioenakkoord te sluiten met werkgevers en vakbonden. Hij wil een moderner pensioen dat meer meebeweegt met economisch goede en slechte tijden. Het kabinet was bereid tot een dure tegemoetkoming aan de vakbonden: een langzamere stijging van de AOW-leeftijd. Een akkoord is dichtbij. Toch liggen er volgens betrokkenen nog belangrijke twistpunten waardoor overeenstemming niet zeker is.

Een deel van de arbeidsmarktplannen staat in een wetsvoorstel dat Koolmees deze herfst naar de Tweede Kamer wil sturen. Die wet moet het vaste contract minder risicovol maken voor werkgevers. Mensen met een vast contract moeten makkelijker ontslagen kunnen worden. Ontslag van tijdelijke werknemers maakt hij juist moeilijker: zij moeten net als vaste krachten een ontslagvergoeding krijgen.

Met één passage uit het regeerakkoord hebben Koolmees’ ambtenaren de grootste moeite: de plannen rond zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Het kabinet wil de opkomst van schijn-zzp’ers tegengaan. Onder meer door een minimum uurtarief te introduceren van 15 à 18 euro. Wie minder verdient, is volgens het regeerakkoord geen ondernemer en moet in dienst worden genomen. Dit lijkt in strijd met Europese regels. En hoe controleer je dat? Veel zzp’ers krijgen per opdracht of product betaald. In de begroting staan de zzp-plannen nog steeds. Maar het miniumumtarief komt er niet in voor.