onderzoek

Vrouwelijke journalisten vaker bedreigd

Vrouwelijke journalisten hebben in toenemende mate te maken met dreigementen op internet. De aanvallen zijn steeds zichtbaarder en beter georganiseerd. Dat stellen Amerikaanse mediaonderzoekers. Zij lieten, in opdracht van de International Women’s Media Foundation, 597 vrouwelijke journalisten en vrouwen die in de media werken een enquête invullen. 63 procent van de respondenten, van wie ongeveer de helft in de VS woont en werkt, zegt het afgelopen jaar ten minste één keer te zijn lastiggevallen.

De onderzoekers onderscheiden drie soorten aanvallen. Ten eerste: scheldpartijen op sociale media. Ten tweede: schending van privacy, waarbij bijvoorbeeld privéfoto’s worden gestolen en online verspreid. En ten derde: het ontzeggen van toegang. Dat kan onder meer door zo veel ongewilde berichten te sturen dat socialemedia-accounts ontoegankelijk worden. 40 procent van de vrouwelijke journalisten zegt onderwerpen te vermijden uit angst voor online repercussies.

Worden vrouwelijke auteurs anders behandeld dan mannen? In het onderzoek zegt 78 procent dat geslacht bijdraagt aan de aanvallen en bedreigingen. Dat concludeerden ook de Volkskrant en The Guardian eerder op basis van analyses van duizenden online reacties op artikelen. Volgens de Volkskrant wordt bij vrouwelijke auteurs kritiek in ruim 13 procent van de gevallen op de man gespeeld, bij mannen zou slechts 3 procent van de commentaren een ad hominem zijn. Zij krijgen vaker inhoudelijke kritiek, op argumenten of op cijfers.