Ondermijning rechtsstaat

Orbán stapt naar Europees Hof om ‘artikel 7’

Foto REUTERS

De Hongaarse regering verzet zich tegen het besluit van het Europees Parlement de artikel-7-procedure in te zetten tegen het land. Premier Orbán stapt naar het Europese Hof, liet een woordvoerder maandagavond weten. Het Europees Parlement stemde vorige week in met de strafprocedure vanwege systematische ondermijning van de rechtsstaat in Hongarije.

Ook keert Orbán zich tegen het voorstel van Commissie-voorzitter Juncker om de grensbewaking in Europa te versterken. De premier benadrukte dat Europa „migratie niet wil stoppen, maar wil controleren”. Hij zei blij te zijn dat de EU „eindelijk werkt maakt” van grensbewaking maar is bang dat ze „het recht op grensbewaking van ons afpakken”.

Het Europees Parlement stemde vorige week in met de ‘nucleaire optie’ na studie van parlementslid Sargentini (GroenLinks) met de VN, OVSE en Raad van Europa. Daaruit bleek dat ontwikkelingen in het land zorgen voor een systematische bedreiging van Europese waarden. Zo leidden maatregelen van Orbán onder meer tot misbruik van EU-subsidies. (Reuters)