Analyse

Meer geld voor bestrijding criminaliteit

Justitie

Minder migratie, meer middelen voor criminaliteitsbestrijding, meer geld voor de politie. De begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid is vooral een verdere uitwerking van het regeerakkoord, maar er zijn óók verrassende, nieuwe grote uitgaven.

Het tekort van 40 miljoen euro bij de Raad voor de Rechtspraak, de organisatie van de rechterlijke macht, wordt bijvoorbeeld tóch aangevuld. Eerder had minister Sander Dekker (VVD) gezegd dat de rechtspraak zelf een oplossing moest vinden voor de problemen. Nieuw is ook de 30 miljoen euro die dit jaar extra aan cybersecurity uitgegeven wordt. Tot het einde van deze kabinetsperiode, geeft het kabinet daarnaast in totaal 95 miljoen euro extra uit aan het versterken van digitale veiligheid.

Daarnaast trekt Justitie komend jaar 23 miljoen euro uit voor een ‘Brexit-potje’. Dat geld wordt gereserveerd voor onder meer het Openbaar Ministerie (OM) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), voor het geval het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie treedt zonder akkoord met de EU. Voor 2020 is hiervoor nog eens 27 miljoen euro gereserveerd.

Veel andere voorstellen en bedragen zijn eerder al genoemd. Zo gaat er eenmalig 100 miljoen euro naar een ‘Ondermijningsfonds’, dat lokale overheden, politie en het OM moet helpen in het bestrijden van criminaliteit die de rechtstaat ondermijnt. In 2019 moeten ook wetsvoorstellen worden gepresenteerd die de straffen verhogen voor daders van zulke misdrijven, en overheden meer bevoegdheden geven in de bestrijding ervan. Naar de politie gaat de komende jaren 291 miljoen euro extra. Dat bedrag moet besteed worden aan extra (wijk)agenten, zo’n 1.100, en de uitstroom van agenten die de komende jaren met pensioen gaan.