Meer geld, maar vooral om gat te dichten

Defensie

Ook aan Ank Bijleveld (CDA) de dankbare taak meer geld te mogen uitgeven. Na jarenlange bezuinigingen op de krijgsmacht kondigde Rutte III in het regeerakkoord aan te investeren in Defensie, in 2019 met 1,2 miljard euro. In het voorjaar volgde al een gedetailleerde uitwerking van die plannen in de Defensienota.

Dat geld gaat vooral naar het moderniseren van de krijgsmacht (700 miljoen extra), door investeringen in wapensystemen. Verder steekt Bijleveld 300 miljoen euro in het versterken van de operationele (gevechts)ondersteuning, zoals middelen om inlichtingen te verzamelen en meer training voor piloten van jachtvliegtuigen en helikopters, zodat zij meer vlieguren kunnen maken. Andere dingen die opvallen: in 2019 krijgen alle militairen nieuwe gevechtskleding en worden de eerste acht F-35-gevechtsvliegtuigen, de JSF’s, geleverd. Binnen Defensie werd vooral gesmacht naar meer geld voor (nieuw) personeel: voor „werkgeverschap en bedrijfsveiligheid” trekt Defensie 200 miljoen euro uit.

Desondanks klinkt vanuit de krijgsmacht teleurstelling. Vakbond AFMP en de Nederlandse Officierenvereniging benadrukken in een eerste reactie dat zij hadden gehoopt op meer investeringen in personeel. „Wat Defensie betreft, zijn we er nog lang niet.”

Uit de begroting wordt opnieuw duidelijk dat het extra geld het gat dat jaren van bezuinigingen heeft geslagen niet goed maakt. Geeft Nederland in 2018 1,3 procent van het bruto binnenlands product uit aan Defensie, op basis van de huidige ramingen loopt dat in 2020 op tot 1,34 procent, om te dalen tot 1,23 procent in 2023. Daarmee wordt de NAVO-norm van 2 procent van het bbp per jaar, die Nederland zegt na te streven in 2024, bij lange na niet gehaald.