Lastige ambitie: aanpak van woningmarkt

Binnenlandse Zaken

Minister Kajsa Ollongren (D66) richt zich de komende tijd opnieuw op een lastig dossier: de vastgelopen woningmarkt. In de Nationale Woonagenda, die Ollongren in mei presenteerde, sprak het kabinet al de ambitie uit de komende jaren 75.000 extra woningen per jaar te bouwen. Die ambitie wordt herhaald in de Miljoenennota, want het tekort aan woningen is groot en loopt in 2025 op tot ruim 600.000 woningen.

Om de bouw te versnellen, trekt het kabinet komend jaar 38 miljoen euro uit om stedelijke gebieden, zoals oude havengebieden en oude bedrijventerreinen, versneld tot woongebieden te transformeren. Ook krijgen woningcorporaties lastenverlichting, in de hoop dat ze meer gaan bouwen. De verhuurdersheffing voor corporaties wordt met 100 miljoen euro verlaagd, wat bovenop de 100 miljoen euro korting komt voor corporaties die verduurzamen. De verhuurdersheffing zal desondanks de komende jaren wel toenemen, omdat die gekoppeld is aan de WOZ-waarde van huizen. Corporatiekoepel Aedes noemt de verlaging daarom „een goede eerste stap, maar het zet geen zoden aan de dijk”.

BZK investeert volgend jaar verder 1,1 miljoen euro extra in de aanpak van agressie en geweld tegen politici en bestuurders. Ook gaat er, zoals al in het regeerakkoord werd aangekondigd, 8 miljoen euro extra naar inlichtingendienst AIVD voor de aanpak van „digitale dreigingen, spionage en sabotage”.

Over democratische vernieuwing staan er weinig grootse plannen in de BZK-begroting. Het kabinet lijkt te wachten op de staatscommissie parlementair stelsel van VVD-prominent Johan Remkes, die in december met aanbevelingen komt, waarmee Ollongren belooft „aan de slag te gaan”.