Kosten dreigen begroting te gijzelen

Volksgezondheid

Géén grote wetswijzigingen in de zorg. Ministers Hugo de Jonge (CDA) en Bruno Bruins (VVD) willen rust voor de ouderenverpleging, de huisarts, de wijkverpleegkundige. Dat is te lezen in de begroting: grote veranderingen staan er niet in.

Op financieel gebied kunnen de ministers al een beetje rustig slapen. Het afgelopen voorjaar zijn akkoorden gesloten met ziekenhuizen, huisartsen, psychiaters en wijkverplegers. De belofte uit het regeerakkoord om de zorgkosten te remmen was dus al voldaan vóór Prinsjesdag: de zorg groeit in de komende kabinetsperiode met 17 miljard euro in plaats van 19 miljard euro.

Verder is het met de rust gedaan. Want de zorgkosten – 71 miljard euro – dreigen nog altijd de rijksbegroting te gijzelen. Als de kosten blijven groeien, waarschuwen de ministers, dan is er over een paar jaar minder geld voor onderwijs, defensie of de aanleg van snelwegen.

Veel keuzes zijn daarop gebaseerd. Wie Bruins hoort tieren over farmaceuten die hun medicijnen te duur maken of De Jonge hoort over het verminderen van overbodige administratie in de zorg, die weet: ze denken vast aan de patiënten, maar zeker ook aan hun portemonnee.

Tegelijkertijd beseffen de ministers dat ze grote moeite zullen hebben hun beloftes in te lossen. Naast rust willen ze namelijk vooral het werken in de zorg aantrekkelijker maken. Minder werkdruk, meer tijd voor de patiënt.

Daar is ook geld voor. 2,1 miljard voor ouderen in verpleeghuizen, bijvoorbeeld. Maar als er geen personeel klaar staat, is het lastig geld uitgeven. Er moeten tienduizenden mensen verleid worden om in de zorg te komen werken – vaak mensen die onder het bezuinigende vórige kabinet nog werden ontslagen.