Kleine begroting, grote plannen

Landbouw

Jarenlang moest Landbouw het doen met een vermelding in de begroting van Economische Zaken, tot het kabinet-Rutte III voor het eerst sinds 2010 weer koos voor een eigen ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Toch staat de eerste begroting van verantwoordelijk minister Carola Schouten (ChristenUnie) niet vol verrassingen, want op 8 september gaf zij in haar ‘landbouwvisie’ al een belangrijke inkijk in haar langetermijnplannen voor de Nederlandse agrarische sector. Speerpunt daarin: een omschakeling naar zogeheten kringlooplandbouw met minder verspilling en beter grondstoffengebruik.

In de begroting van LNV is de realisatie daarvan niet onder één uitgavenpost terug te vinden. Geld voor onder meer agrarische innovatie (90,8 miljoen euro) en onderzoek bij de universiteit van Wageningen (92,7 miljoen euro) moet daaraan bijdragen.

Een ander stokpaardje van Schouten, de positie van de agrarische sector in Nederland, haalde de troonrede. Daarin sprak de koning „waardering” uit voor boeren, tuinders en vissers en refereerde hij aan het vorig jaar aangekondigde fonds dat jonge boeren moet helpen met het opstarten van hun agrarische onderneming. Het grootste deel van het budget van LNV – met 882 miljoen euro het op een na kleinste van alle ministeries – gaat volgend jaar naar toezicht op en ondersteuning van de agrarische sector. Hiervoor is 343 miljoen euro beschikbaar.

Zoals het regeerakkoord al vermeldde, krijgt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de komende jaren structureel 5 miljoen euro erbij. Daarnaast krijgt de toezichthouder 22 miljoen om eventuele problemen rond Brexit in goede banen te leiden.