Dreigingen buitenland raken binnenland

Buitenlandse Zaken

Onder de ministers Stef Blok (VVD) en Sigrid Kaag (D66) kiest Nederland onomwonden voor een rol op het wereldtoneel. In de afgelopen jaren werd er vaak beknibbeld op Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingshulp. Ditmaal komt er geld bij. Want: „Wat ver gebeurt, raakt ons dichtbij.”

Noord-Afrika komt in de nieuwe begroting sterker in beeld: in totaal gaat er 40 miljoen euro naar de uitbreiding van ambassades daar. Dit is volgens het kabinet nodig voor „een effectieve aanpak” van grensoverschrijdend terrorisme, criminaliteit, irreguliere migratiestromen en het tegengaan van de ‘grondoorzaken’ van instabiliteit. Het bieden van perspectief aan de snelgroeiende groep Afrikaanse jongeren is ook onderdeel van de strategie: in 2019 wordt vanuit Kaags departement 60 miljoen meer geïnvesteerd in nieuwe programma’s voor (beroeps)onderwijs, werk en inkomen voor jongeren en vrouwen.

Het kabinet spreekt ook duidelijk de wens uit om actiever te worden in de Europese Unie. Dat is nodig omdat het politiek en economisch gewicht van de EU dreigt af te nemen door de verdere verschuiving van economische macht richting het Verre Oosten, door de Brexit, Trumps schijnbare afwijzing van multilaterale samenwerking, en onenigheid binnen de EU zelf over normen en waarden en de rechtstaat.

Om binnen de EU effectief te zijn zal Nederland steeds vaker „wisselende coalities” moeten sluiten met andere landen. En de toenemende internationale uitdagingen zullen er, in combinatie met Brexit, toe leiden dat Nederland als rijker EU-land meer moet bijdragen aan de Europese begroting. „Maar wel binnen de grenzen van redelijkheid.”