Brieven

Brieven 18/09/2018

Katholieke kerk (1)

Criminele organisatie

Een medewerker van een multinational die verboden prijsafspraken maakt met de concurrent, riskeert strafrechtelijke vervolging, evenals zijn bedrijf. Zijn baas loopt de kans aangeklaagd te worden voor leidinggeven aan een criminele organisatie. En hoe pakt het OM motorclubs tegenwoordig aan? Als criminele organisaties. Dat leidt tot invallen in het clubhuizen, inbeslagname van wapens en drugs, arrestaties en confiscatie van alle administratie, archieven en laptops. En dan een organisatie die zich decennialang internationaal schuldig maakt aan het faciliteren van kindermisbruik met medeweten van minstens de helft van de bestuurders (zoals NRC zaterdag uit de doeken deed, Ze wisten het wél, 15/9), vrouwen dwingt tot dwangarbeid, hen systematisch maltraiteert, en niet terugdeinst voor moord (zie de kuilen met kinderlijkjes in Ierse kloostertuinen). Wat gebeurt er? Een commissie spreekt met slachtoffers, al dan niet onderhands met zwijggeld afgekocht. De kerkelijke archieven blijven gesloten, het deksel blijft op de doofpot. De meeste zaken zijn verjaard.

Katholieke kerk (2)

Leegloop niet zomaar

Over tien jaar zijn er in het bisdom Utrecht nog maar tien tot vijftien parochies over waar eucharistievieringen worden gehouden. Nu zijn er 280 kerken in het bisdom. Dat was vrijdag te lezen op de site van NOS Nieuws. Nog maar 5 procent van alle geregistreerde katholieken bezoekt de kerk. En dat brengt te weinig geld in het laatje om alle kerken open te houden. Volgens aartsbisschop Eijk worden de deuren dan ook niet door hem gesloten of door de mensen die nog komen, maar door degenen die wegblijven. Het klinkt als een verwijt. Eijk draait hier gevolg en oorzaak om. Het zijn de talloze misstanden in de kerk die er uiteindelijk voor zorgen dat katholieken massaal afhaken.

Katholieke kerk (3)

Meer opties dan straf

Het wordt priesters en bisschoppen als crimineel aangerekend dat zij pedofiele priesters overplaatsten en niet een vorm van straf gaven. Dit is zeker een legitieme vorm van kijken naar deze vreselijke gebeurtenissen. Echter, in een opname van de Vlaamse bisschop Danneels die praat met een slachtoffer, van een aantal jaren terug, spreekt deze over het concept ‘vergeving’. Het is begrijpelijk dat misbruik nu in een criminele context wordt geplaatst, maar het moet zeker ook overwogen worden, dat deze handelwijze gezien kan worden tegen de achtergrond van een fundamenteel concept van het christendom: vergeving van zonden. De interpretatie die opgang doet is eenzijdig.

Smartphone

Niet zo slim

Bij de serie artikelen over ‘smartphonevrij’ in NRC wordt nergens toegelicht wat een smartphone nu eigenlijk ís. Mijn vermoeden: het zijn vast die doosjes die maken dat mensen bij het verlaten van de trein na een halve pas al stil gaan staan zodat je bovenop ze botst, of die maken dat mensen traag en zwalkend over het fietspad gaan. Dat die doosjes iets met ‘phone’ te maken hebben kan ik volgen, maar wat dat gedrag met ‘smart’ van doen heeft?

Werk en identiteit

Je bent je lievelingsdier

Goed en verhelderend stuk over hoe onze identiteit uit zo veel meer bestaat dan een baan (15/9). Toch opvallend dat de mensen die aan het woord komen, direct geïdentificeerd worden met hun baan, namelijk (in de intro): „Pas op, zeggen een filosoof, een onderzoeker en een psychiater.” Ook later komt het terug: „Een misvatting, zegt onderzoeker en investeerder Eva de Mol (33)”. Was dit met opzet? Graag hadden we willen weten wat het lievelingsdier van Eva was, of wat voor opvoeding ze heeft genoten. Wij zouden het anders doen.


Bezoekt graag liveoptredens
Bakt graag brood

Interview K. Timmermans

Juiste volgorde

Bij het artikel ‘De klant wil dat de bank hem niet bedondert’ (15/9, p. E10-11) zijn door een fout de kolommen verhaspeld. De juiste versie is terug te lezen via nrc.nl/10jaarcrisis.