Reportage

Veiligheid voor de burger en zorg voor de agent

Politie-cao De ‘heftigste politie-acties ooit’ gaan dit weekend niet door nu er een akkoord is over de cao. Maar op sociale media mopperen agenten.

Politieagenten voeren vrijdag actie bij de start van Olympia's Tour in de etappe van Nijverdal naar Duiven. Na een kwartier oponthoud werd de actie beeindigd toen bleek dat er een akkoord was bereikt tussen de vakbonden en de overheid.
Politieagenten voeren vrijdag actie bij de start van Olympia's Tour in de etappe van Nijverdal naar Duiven. Na een kwartier oponthoud werd de actie beeindigd toen bleek dat er een akkoord was bereikt tussen de vakbonden en de overheid. Foto Vincent Jannink/ANP

Onder druk wordt alles vloeibaar, ook bij de politie. Het vooruitzicht van de voor dit weekeinde aangekondigde „heftigste politieacties ooit”, hebben volgens de vakbonden minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) en korpschef Erik Akerboom na een uitputtende nacht onderhandelen inschikkelijk gemaakt. Na drie maanden actievoeren sloten vakbonden en het departement vrijdag een „onderhandelingsakkoord”.

Het kort geding dat Grapperhaus vrijdagmiddag wilde voeren om agenten gewoon aan het werk te houden, kon op het laatste moment worden afgeblazen.

Het salarisstrookje van agenten gaat er volgens Jan Struijs, voorzitter van de grootste politievakbond Nederlandse Politiebond, „erg positief” uitzien. Het basisinkomen van werknemers van de politie wordt de komende drie jaar met meer dan acht procent verhoogd.

Ook krijgen ze op de eerste dag van 2018 en 2019 een eenmalige uitkering van vierhonderd euro. De plannen van de werkgever om werkweken van vier keer negen uur flexibeler te maken, zijn van de baan.

Meer veiligheid

Niet alleen het inkomen van de agent maar ook de kwaliteit van het politiewerk kan met de nu gemaakte afspraken worden verbeterd, denken de bonden. Minister Grapperhaus heeft volgens het akkoord beloofd te werken aan „een betere politieorganisatie”, de bonden spreken van „een herstelplan” voor de net gereorganiseerde Nationale Politie.

Struijs noemt het „een heel zwaar punt” omdat de organisatie van de Nationale Politie momenteel „niet op orde” is. „We zijn de wijken uitgetrokken en de opsporing is niet goed.” Volgens Struijs moet er „meer veiligheid voor de burgers komen” en „moet er beter voor de politieagenten worden gezorgd”.

Politie legt drie dagen het werk neer, alleen noodgevallen

De politiebonden willen dat er tweeduizend extra rechercheurs komen „omdat de druk op de opsporing ongelooflijk groot is”, zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter van politiebond ACP. Die wens kost volgens hem 230 miljoen euro. Via automatisering en andere organisatorische maatregelen hoopt de politie „capaciteit vrij te spelen” waardoor meer agenten aan het werk kunnen. Minister, korpschef en bonden hebben afgesproken iedere vier maanden te bekijken of gemaakte afspraken over het herstelplan voor de politie ook worden uitgevoerd.

‘Afspraken zijn aanfluiting’

Struijs noemt het akkoord „een overwinning voor de democratie: de burgers willen namelijk hun politie terug”. Korpschef Erik Akerboom zegt dat agenten „worden beloond voor hun inzet”.

De politiebaas heeft binnen de eigen organisatie de afgelopen maanden nogal wat gezag verspeeld. Veel agenten vinden Akerboom te afstandelijk en hekelen zijn rol als werkgever. Vakbondsman Struijs zei vrijdag dat Akerboom „in gesprek” moet met zijn politiemensen „om het vertrouwen te herwinnen dat hij naast en voor zijn agenten staat”.

De komende drie weken gaan de bonden de achterban raadplegen om te zien of de leden instemmen met de cao-afspraken. Op sociale media werd de eerste uren na het akkoord door agenten voornamelijk gemopperd en gejammerd over het bereikte resultaat. Veel agenten zeggen zich belazerd te voelen en noemen de afspraken aan aanfluiting.

Struijs is het geweeklaag ook opgevallen. „We moeten het akkoord nog even goed uitleggen.”