Rechters en OM waarschuwen voor uitholling rechtspraak

Door fouten met IT-projecten dreigt een groot geldtekort onder rechters en officieren van het justitie, die het goed functioneren van de rechtspraak in gevaar brengen.

Deel van de digitale rechtszaal in het paleis van justitie in Den Haag.
Deel van de digitale rechtszaal in het paleis van justitie in Den Haag. Foto Roel Visser / ANP

Rechters en officieren van justitie waarschuwen ervoor dat de rechtsstaat dreigt te worden uitgehold. Door fouten met grootschalige IT-projecten dreigt een groot geldtekort, zo schrijft de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR) in een vrijdag verstuurde brief aan de Eerste en Tweede Kamer en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD).

Twitter avatar NVvR_org NVvR Rechters en officieren van justitie luiden de noodklok. https://t.co/6Cso4ZHIRE

Volgens de NVvR speelt er een reeks problemen, waaronder een tekort aan rechters en officieren van justitie. Door dit tekort zijn zittende medewerkers overbelast. Bovendien kampen zij met “gebrekkige ICT-voorzieningen”, waardoor de rechtspraak aan kwaliteit inboet. Ook heeft het grote digitaliseringsproject KEI, waar in vijf jaar meer dan 200 miljoen euro in gepompt is, de buffer van het eigen vermogen erdoorheen gejaagd. Dat samen met onzekerheid over toekomstige geldstromen zorgt ervoor dat de problemen wegens geldtekorten ook niet kunnen worden aangepakt.

Lees ook deze Togacolumn: Fantaseren over inkomsten is onprofessioneel, ook in toga

Gevaar

In de brief wordt gewaarschuwd voor niet minder dan het in gevaar komen van de basis van de rechtspraak:

“Het wordt steeds moeilijker om ons werk te doen op het niveau waar de samenleving recht op heeft, mede als gevolg van het financiële zware weer. De rechtspraak als pijler onder de democratische rechtsstaat staat onder druk en dreigt te worden uitgehold.”

Het is niet gebruikelijk dat rechters en het OM zich zo direct uitspreken in een brief aan de minister. Het schrijven is ondertekend door NVvR-directeur Geert van Rhee. De NVvR stelt dat de rechtspraak niet nog een bezuinigingsronde aankan. “De veerkracht van de werkvloer, van de magistraten en hun ondersteuning, is niet oneindig.”

Met het dure IT-project KEI moeten rechters, advocaten, deurwaarders, het UWV, de IND en burgers digitaal toegang krijgen tot de rechtspraak. Het doel van KEI is om de rechtspraak dichter bij de burger te brengen. Met het project zouden veel processen geautomatiseerd kunnen worden, wat op termijn een kostenbesparing zou opleveren. Tot nu toe vielen de kosten van het project juist steeds hoger uit dan geraamd.