Na ongelukken

Gerdi Verbeet ziet toe op veiligheidscultuur defensie

Gerdi Verbeet, voormalig voorzitter van de Tweede Kamer, is aangesteld als voorzitter van de commissie die de veiligheid bij defensie in de gaten moet houden. De zogenoemde visitatiecommissie Defensie en Veiligheid is ingesteld naar aanleiding van het onderzoek naar dodelijke ongevallen in Ossendrecht en Mali. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde in het onderzoek dat de veiligheidscultuur bij onderdelen van de krijgsmacht tekortschiet. Er is een plan van aanpak opgesteld om de veiligheid te verbeteren. De visitatiecommissie heeft de opdracht de voortgang van maatregelen te toetsen en rapporteert jaarlijks aan de minister van Defensie. In Mali kwamen in 2016 twee militairen om bij een schietoefening. Datzelfde jaar kwam een instructeur om bij een oefening in Ossendrecht. (ANP/NRC)