Analyse

Europese Centrale Bank

Optimistische Draghi houdt vast aan einde opkoopprogramma

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft donderdag haar besluit bekrachtigd om vanaf 2019 te stoppen met het opkopen van staats- en bedrijfsschuld. Het ECB-bestuur kondigde in juni al aan dat het na december af wil van de maandelijkse opkopen (nu nog 30 miljard euro per maand, vanaf oktober 15 miljard). Maar het had daaraan wel een voorwaarde verbonden: „binnenkomende gegevens” moesten bevestigen dat de ECB-inflatiedoelstelling van vlak onder de 2 procent binnen bereik bleef.

Die gegevens zijn bemoedigend, zei ECB-president Mario Draghi tijdens een persconferentie, op basis van nieuwe ramingen van zijn economen. De inflatie in de eurozone zal dit jaar, volgend jaar en in 2020 naar verwachting uitkomen op 1,7 procent. Op de vraag van een journalist of dit in overeenstemming is met het ECB-inflatiedoel, antwoordde Draghi bevestigend.

Dit voorjaar had Draghi nog de alarmbel geluid over een economische groeivertraging in het eurogebied. Vertrouwenscijfers duidden op een haperende economie. Maar hoewel de verwachte economische groei in 2018 nu iets lager ligt dan in een prognose in juni (2 in plaats van 2,1 procent) sprak Draghi nu over de „onderliggende kracht” van de economie van de eurozone. Eindelijk lijkt ook de groei van de lonen in de eurozone aan te trekken, met zo’n 2,2 procent in 2018. Vorig jaar lag de loongroei nog op 1,5 procent. Dat is eveneens gunstig voor de inflatie: hogere lonen betekenen meer koopkracht, meer consumptie en doorgaans ook hogere prijzen.

Ook nu het opkoopprogramma wordt gestaakt, blijft het monetaire beleid ongekend ruim. Voorlopig vervangt de ECB de eerder opgekochte leningen die aflopen door andere. Er worden alleen geen netto-aankopen meer gedaan. Zo blijft de leningenberg van inmiddels 2.500 miljard euro op de ECB-balans staan. De rentetarieven blijven historisch laag: 0 procent voor banken die geld lenen bij de ECB en minus 0,4 procent voor deposito’s.

De kloof met met het beleid van de Fed, de Amerikaanse centrale bank, wordt groter. De Fed bouwt nu voorzichtig haar balans af en verhoogt stapsgewijs de rente (nu tussen de 1,75 en 2 procent).

Draghi had opvallend harde woorden voor de regering van zijn eigen land, Italië, die miljarden extra wil uitgeven. Mocht de populistische regering in Rome rekenen op verdere opkopen van (Italiaanse) staatsschuld door de ECB om rentes te drukken, dan komt ze bedrogen uit, zei de ECB-baas. „Ons mandaat is niet om te verzekeren dat regeringen hun begrotingstekorten kunnen financieren onder alle omstandigheden.”