Oud worden

Levensverwachting neemt beperkt toe

De levensverwachting van Nederlanders stijgt iets minder snel dan tot dusver werd gedacht. Meisjes geboren in 2019 worden 92,5 jaar, jongens 90 jaar, zo berekende het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG). In de vorige raming, van twee jaar geleden, kwam het AG nog tot iets hogere leeftijden: 93 jaar voor meisjes en 90,1 jaar voor jongens. Dat de verwachtingen nu lager uitvallen komt volgens het Genootschap door de sterftegegevens van de afgelopen twee jaar, die zijn toegevoegd in het rekenmodel.

Toch worden kinderen geboren in 2019 nog altijd ruimschoots ouder dan hun ouders en grootouders. De levensverwachting voor een gemiddelde vrouw ligt nu op 83,5 jaar en voor mannen op 80,3 jaar, zo berekende het AG.

Voor pensioenfondsen is de levensverwachting een belangrijk cijfer, dat gebruikt wordt voor het berekenen van toekomstige premies. Hoe ouder de bevolking wordt, hoe langer een fonds moet uitkeren. Bij een hogere levensverwachting moeten ze dus meer geld aanhouden om de dekkingsgraad gelijk te houden. Het AG berekende wat de nieuwe levensverwachting betekent voor de dekkingsgraden van pensioenfondsen. Bij een doorsnee fonds gaat de dekking zo'n 1 procentpunt omhoog. Bij een fonds met relatief veel vrouwen is de stijging sterker. (NRC)